POPYT NA GRUNTY ROLNE W GMINIE SKWIERZYNA

26.07.2022

W związku z prośbą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. dotyczącą zebrania informacji o popycie na grunty rolne ze strony rolników z Gminy Skwierzyna zainteresowanych powiększeniem swoich gospodarstw, zachęcamy do wypełnienia tabeli dostępnej tutaj.

Na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) KOWR może nabywać nieruchomości rolne, które następnie rozdysponowywane są na rzecz rolników w formie przetargów na sprzedaż lub dzierżawę. Działania te mają służyć właściwemu zagospodarowaniu ziemi rolnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzyjać rozwojowi gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji RP stanowią podstawę ustroju rolnego naszego kraju.

Wypełnioną tabelę można przesłać na adres mailowy d [dot] kirenkoatskwierzyna [dot] pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w terminie do dnia 12 sierpnia 2022r.

Uzyskana od Państwa informacja zostanie przekazana do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.