Rada Miejska IX kadencji

Rada Miejska IX kadencji

Kontakt:
tel.: 95 721 65 16
e-mail: biuro-radyatskwierzyna [dot] pl (biuro-radyatskwierzyna [dot] pl )
Pokój nr 21 i 22 (I piętro)

  Transmisje z sesji, archiwum obrad, sesje audio oraz informację dla mieszkańców pod stroną:  http://sesja.skwierzyna.pl


 

  PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
   
 Dorota Stefańska
 Arkadiusz Dudkiewicz 
 

d [dot] stefanskaatskwierzyna [dot] pl

  a [dot] dudkiewiczatskwierzyna [dot] pl 
     
RADNY   RADNY  RADNY
    
Leszek Hamulski Michał Mytych Tomasz Kownacki
l [dot] hamulskiatskwierzyna [dot] pl m [dot] mytychatskwierzyna [dot] pl  t [dot] kownackiatskwierzyna [dot] pl
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
     
  RADNY  RADNY  
     
 Mateusz Raniś Edward Dudkiewicz 
 m [dot] ranisatskwierzyna [dot] pl  e [dot] dudkiewiczatskwierzyna [dot] pl 
  Przewodniczący Komisji Gospodarczej  Przewodniczący Komisji Budżetowej 
     
 RADNA  RADNA  RADNY


 
  
Ewa Ciećwierz  Aleksandra Dziurda  Damian Hofanowski
 e [dot] ciecwierzatskwierzyna [dot] pl a [dot] dziurdaatskwierzyna [dot] pl   d [dot] hofanowskiatskwierzyna [dot] pl
 

 

    
 RADNA RADNA
 
  

 
  Ewa Januchowska  Alfreda Okupska 
   e [dot] januchowskaatskwierzyna [dot] pl a [dot] okupskaatskwierzyna [dot] pl 
   

 

 
 RADNY RADNA  RADNA
  
 
 
 Artur Riedel  Joanna Rumin-Stańczuk   Anetta Sidorowicz
  a [dot] riedelatskwierzyna [dot] pl  j [dot] stanczukatskwierzyna [dot] pl      a [dot] sidorowiczatskwierzyna [dot] pl

 

 

 

 

 

 

Komisje stałe Rady Miejskiej:

Michał Mytych - Przewodniczący
Ewa Ciećwierz
Aleksandra Dziurda

Ewa Januchowska

Edward Dudkiewicz - Przewodniczący
Damian Hofanowski - Wiceprzewodniczący
Michał Mytych
Dorota Stefańska

Tomasz Kownacki - Przewodniczący
Anetta Sidorowicz - Wiceprzewodnicząca

Ewa Ciećwierz
Aleksandra Dziurda

Ewa Januchowska
Alfreda Okupska
Artur Riedel
Joanna Stańczuk-Riedel

 

Mateusz Raniś- Przewodniczący
Damian Hofanowski- Wiceprzewodniczący

Arkadiusz Dudkiewicz

Leszek Hamulski

Leszek Hamulski - Przewodniczący
Alfreda Okupska 
Riedel Artur
Joanna Rumin-Stańczuk

Anetta Sidorowicz


Plan pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2024 rok znajduje się TUTAJ.


 

 

Kontakt:
tel.: 95 721 65 16
e-mail: biuro-radyatskwierzyna [dot] pl (biuro-radyatskwierzyna [dot] pl )
Pokój nr 21 i 22 (I piętro)

  Transmisje z sesji, archiwum obrad, sesje audio oraz informację dla mieszkańców pod stroną:  http://sesja.skwierzyna.pl


 

  PRZEWODNICZĄCY  WICEPRZEWODNICZĄCY 
    
 Zygmunt Kadłubiski Adam Durajczyk 
 z [dot] kadlubiskiatskwierzyna [dot] pl  a [dot] durajczykatskwierzyna [dot] pl 
     
RADNY    RADNY   RADNA
   
 Łukasz Brzoski  Arkadiusz Dudkiewicz  Helena Gaj
l [dot] brzoskiatskwierzyna [dot] pl  a [dot] dudkiewiczatskwierzyna [dot] pl  h [dot] gajatskwierzyna [dot] pl
     
  RADNY  RADNY  
   
 Andrzej Gwóźdź Leszek Hamulski 
 a [dot] gwozdzatskwierzyna [dot] pl  l [dot] hamulskiatskwierzyna [dot] pl 
     
 RADNY  RADNA  RADNY 
    
 Edward Hochenzy Dorota Stefańska  Dariusz Kowalski
 e [dot] hochenzyatskwierzyna [dot] pl d [dot] stefanskaatskwierzyna [dot] pl   d [dot] kowalskiatskwierzyna [dot] pl
     
 RADNY  RADNY 
   
 Tomasz Kownacki Maciej Tarnowski 
  t [dot] kownackiatskwierzyna [dot] pl m [dot] tarnowskiatskwierzyna [dot] pl 
     
 RADNY RADNA  RADNA
   
 Jacek Tul Zofia Zawłocka  Ewa Zielonka
 j [dot] tulatskwierzyna [dot] pl z [dot] zawlockaatskwierzyna [dot] pl  e [dot] zielonkaatskwierzyna [dot] pl

 


Komisje stałe Rady Miejskiej:

Zofia Zawłocka - Przewodnicząca
Andrzej Gwóźdź
Ewa Zielonka

Edward Hochenzy - Przewodniczący
Łukasz Brzoski
Adam Durajczyk
Helena Gaj
Dorota Stefańska

Ewa Zielonka - Przewodnicząca
Arkadiusz Dudkiewicz
Zygmunt Kadłubiski
Tomasz Kownacki
Maciej Tarnowski
Jacek Tul
Zofia Zawłocka

Andrzej Gwóźdź - Przewodniczący
Leszek Hamulski
Edward Hochenzy
Dariusz Kowalski
Dorota Stefańska

Helena Gaj - Przewodnicząca
Leszek Hamulski
Dariusz Kowalski
Maciej Tarnowski


Plan pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2024 rok znajduje się TUTAJ.


 Sesje audio Rady Miejskiej w Skwierzynie dostępne są TUTAJ.