Azbest

AZBEST - USUWANIE, DOFINANSOWANIE

Na realizację  zadania pn. Usuwanie azbestu w Gminie Skwierzyna  otrzymano w 2023r. dofinansowanie  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  w kwocie  4.679,50 zł .
Dotacja udzielona  została na  demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości  zlokalizowanych na terenie Gminy Skwierzyna.
Realizacja Programu nie obejmowała  kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi.

Wykonawcą prac była firma EKO 24 Barbara Plewko Sp. K. z siedzibą w Dębnie.

Azbest to włókniste minerały, występujące naturalnie w przyrodzie. Pod względem chemicznym azbesty są uwodnionymi krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie magnez, sód, wapń lub żelazo. Jest znany od kilku tysięcy lat i w języku starożytnych Greków znaczy „niewygasający”, z azbestu bowiem wyrabiane były knoty do lamp oliwnych. Przez ponad 100 lat był powszechnie wykorzystywany do produkcji materiałów przemysłowych i budowlanych. W Polsce wciąż użytkowanych jest około 14 mln ton wyrobów zawierających azbest. W niektórych miejscach na świecie cały czas jest eksploatowany na skalę przemysłową. Do Polski pierwsze wyroby z zawartością azbestu trafiły na początku lat 30. XX w. Były to produkowane w Belgii w fabryce ETERNIT płyty azbestowo-cementowe. Od tej właśnie nazwy przyjęto określanie wszelkiego rodzaju płyt azbestowo-cementowych „eternitem”.

Cechą charakterystyczną azbestu jest jego włóknista budowa oraz wyjątkowe właściwości, takie jak: odporność na wysokie i niskie temperatury, działanie mrozu, substancji żrących, dobre właściwości mechaniczne, wytrzymałość na rozciąganie czy zgniatanie. Wykorzystywano go głównie do produkcji materiałów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, mas ogniotrwałych, uszczelniających, a także odzieży roboczej.

Czym grozi azbest? Włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne, a stopniowa degradacja materiałów azbestowych powoduje uwalnianie włókien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym zwykle po kilkunastu – kilkudziesięciu latach, pojawianie się nowotworów azbestozależnych.

Jak chronić się przed działaniem azbestu? Nie wolno dopuścić do uszkodzenia materiałów azbestowych, które skutkuje emisją włókien do powietrza. Działania prowadzące do usunięcia azbestu nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia osób wykonujących pracę, mieszkańców oraz środowiska.

Wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wycofane z użytkowania na terenie Polski do końca 2032 r.

Informacje nt. azbestu, szkodliwości jego działania oraz możliwości usuwania można znaleźć na stronach: Ministerstwa GospodarkiBazy azbestowejFederacji Zielonych GAJA.

Dotychczas zrealizowane zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna:

Całkowity koszt zrealizowanego zadania

Kwota uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW i NFOŚiGW

Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu [Mg],

Okres realizacji zadania.

27 902,06

27 902,06

72,76

2015

67 723,44

67 723,44

218,94

2016

20 476,83

20 476,83

52,531

2017

73 294,40

73 294,40

  161,181

2018

22 858,73

22 858,73

  43,635

2019

10 358,50

  7 250,95

   14,84

2020

20 000,00

12 962,96

   31,3874

2021

19 975,68

10 489,63

   23,12

2022

11 620,05

  4 679,50

     9,55

2023

Razem:

247 638,50

627,9444

    x

W Urzędzie Miejskim w Skwierzynie (pok. nr 29) prowadzony jest punkt informacyjny, w którym można zasięgnąć informacji nt. możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.