Nasze perły architektury

Nasze perły architektury:

 Wcześniej stała obok synagoga (z 1841r.) zamieniona przez Niemców na magazyn zbożowy (1933) i podpalona przed wkroczeniem Armii Czerwonej (1945).

 Od 1968 w głównym ołtarzu znajduje się łaskami słynącymi obraz Matki Boskiej Klewańskiej. Na dziedzińcu Kościoła znajdują się dwie XIX- wieczne rzeźby: św. Mikołaja i anioła - wpisany do rejestru zabytków.

Większość znajdujących się przy tej ulicy kamienic zbudowano w I połowie XIX wieku, po wielkim pożarze w 1821 r.

 W I poł. XX w. przebudowana na piekarnię i sklep, wpisana do rejestru zabytków.

Ryglowy i murowany, trójkondygnacyjny, z początku XIX w. i rozbudowany pod koniec XIX w., obecnie nieużytkowany, wpisany do rejestru zabytków.

 

 Przed budynkiem -niewielki ogród dendrologiczny, będący początkiem „Szlaku Bobrów” na Obrze.

Zbudowana w 1910 r. przez Augusta Klemmanna, właściciela znajdującego się w sąsiedztwie tartaku. Kamienica w stylu modernistycznym ze stylowymi zapożyczeniami.

Zbudowany w 1888 r w stylu neogotyckim, charakterystycznym dla obiektów użyteczności publicznej.

Neoromański z wolnostojącą wieżą, wcześniej świątynia ewangelicka wzniesiona w latach 1846 -1854. Kościół wpisany do rejestru zabytków.

482 pochowanych w mogiłach zbiorowych, marmurowy pomnik z napisem „Poległym Chwała Żołnierzom 1945”.

 (1900-1910r.) przed wojną seminarium nauczycielskie tzw. Preparandium, później gimnazjum i państwowa szkoła dla chłopców po wojnie - liceum ogólnokształcące ul. Mickiewicza 1.

Jedyny materialny ślad obecności Żydów w Skwierzynie. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1747 r.

Przed wojną – szkoła pedagogiczna. Od września 1939 do marca 1940 – ciężki obóz pracy Gestapo. Więzionych było 150 – 200 Polaków; do dziś nie odnaleziono jego dokumentacji ani masowych grobów pomordowanych więźniów.