Inwestujemy w kapitał ludzki

Pozyskaliśmy ze środków europejskich i krajowych 3.498.274,73 zł

Pozyskane środki na projekty miękkie realizowane przez Urząd Miejski w Skwierzynie oraz jednostki podległe m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Lubuskiego, Lubuskiej Federacji Sportu, Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży:

- Dotacji celowa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - edycja Maluch i Maluch + (2015, 2016, 2017) na dofinansowanie kosztów utrzymania Klubu Dziecięcego w Skwierzynie - 242.832 zł

- Dotacja celowa w 2015r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 67.640,57 zł

- Dotacja celowa w 2016r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 83.274,35 zł

- Dotacja celowa na 2016r. na działalność edukacyjną w ramach Rządowego programu Bezpieczna+ (ZE w Skwierzynie, SP Murzynowo) - 25.911,20 zł

- Dotacja celowa w 2017r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 150.072,07 zł

- Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w zakresie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii Informacyjno - komunikacyjnej na lata 2017-2019 - ,,Aktywna tablica” w roku 2017 (ZE w Skwierzynie) - 13.898,00 zł

- Dotacja na zadanie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (2015, 2016, 2017) - 15.000,00 zł

- Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (2015, 2016 i 2017) - 912.420,26 zł

- „Letnie spotkanie z kulturą” 2015 (SOK) - 39.885,98 zł

- Dofinansowanie Dni Skwierzyny pn. „Skwierzyna Miasto Królewskie - Święto Miasta” 2017 (SOK) - 22.248,72 zł

- Dotacja na realizację zadania - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, wynagrodzenia Asystentów Rodziny (Ośrodek Pomocy Społecznej) -2015 - 31.680,00 zł

- Program PO KL „Rozwój i upowszechnianie aktywności lokalnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie” - 2015 (Ośrodek Pomocy Społecznej) - 28.882,35 zł

- Program Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Mama, tata i ja. Dziecko w przyjaznym środowisku i rodzinie” - 2015 (Ośrodek Pomocy Społecznej) - 40.000,00 zł

- Dotacja na realizację zadania -Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, wynagrodzenia Asystentów Rodziny  (Ośrodek Pomocy Społecznej) 2016,2017 – 80.856,00 zł

- Półmaraton o Złotego Lwa Skwierzyny 2015, 2016 i 2017 (OSiR) - 24.500,00 zł