Oferta nieruchomości

Aktualne oferty:

 

Rodzaj nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 3-kondygnacyjnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 840,39 m2 + pomieszczenia gospodarcze w piwnicy 284,96 m2, w niedokończonym stanie surowym otwartym.

Właściciel: Gmina Skwierzyna

Położenie: obręb 5 Świniary

Określenie nieruchomości:
- działka Nr 75/21 o pow. 2.088 [m2].

Przeznaczenie: Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki, stracił ważność 31.12.2003r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem „MN”
i przeznaczonego na – obszary wielofunkcyjne mieszkalnictwa z usługami o charakterze nieuciążliwym.

Forma zbycia: zbycie nieruchomości w drodze przetargu.Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie  pok. 10 tel. 95 7216533, 95 7216536 i 607 787 040.
*Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży.

 


Informacja o aktualnych przetargach dostępna jest TUTAJ.