Oferta nieruchomości

Aktualne oferty:

Rodzaj nieruchomości:  niezabudowana

Właściciel: Gmina Skwierzyna

Położenie: obręb 1 Skwierzyna, ul. Lawendowa

Określenie nieruchomości:
-    działka Nr 428/9 o pow. 1562 m2,
-    działka Nr 428/8 o pow. 1866 m2,
-    działka Nr 428/7 o pow. 1988 m2,
-    działka Nr 428/2 o pow. 1850 m2,
-    działka Nr 428/1 o pow. 1746 m2.
W/w działki są zbywane z udziałem po 1/10 części w działce gruntu Nr 428/6 o pow. 1089m2, stanowiącej drogę.


Przeznaczenie: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyny ww. działki wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem „MN” – teren zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej.

Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Informacje dodatkowe:
•    Dla ww. nieruchomości wydana została opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych, wg której grunt posiada przeciętne warunki budowlane, z uwagi na płytko zalegające zwierciadło wody gruntowej oraz lokalnie występujące grunty organiczne.
•    Działka o nr 428/6 o pow. 1.089m2  stanowi drogę dojazdową do działek z nią sąsiadujących, wytyczoną w terenie, nie urządzoną.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie  pok. 10 tel. 95 7216533, 95 7216536 i 607 787 040.
*Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży.

Zdjęcie działki przy ulicy lawendowej

 Rodzaj nieruchomości:  nieruchomość niezabudowana.

Właściciel: Gmina Skwierzyna.

Położenie: obręb 2 Skwierzyna.

Określenie nieruchomości:
•    działka Nr 200/7 o pow. 628[m2]

Przeznaczenie: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/335/10 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r., Nr 91, poz. 1313) działka wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem „MN” – teren zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zagospodarowanie: Nieruchomość niezabudowana. Kształt nieruchomości średnio regularny, teren płaski, niezagospodarowany, nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą,
z drzewami liściastymi przy granicy południowo-wschodniej. Grunt sklasyfikowany jako „B” –  tereny mieszkaniowe.

Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna oraz sieć wodociągowa w drodze przy granicy działki.

Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie  pok. 10 tel. 95 7216533, 95 7216536 i 607 787 040.
*Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży.

mapa z lokalizacją my maps  mapa

Zdjęcie działki przy ulicy Nad Obrą

Rodzaj nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 3-kondygnacyjnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 840,39 m2 + pomieszczenia gospodarcze w piwnicy 284,96 m2, w niedokończonym stanie surowym otwartym.

Właściciel: Gmina Skwierzyna

Położenie: obręb 5 Świniary

Określenie nieruchomości:
- działka Nr 75/21 o pow. 2.088 [m2].

Przeznaczenie: Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki, stracił ważność 31.12.2003r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem „MN”
i przeznaczonego na – obszary wielofunkcyjne mieszkalnictwa z usługami o charakterze nieuciążliwym.

Forma zbycia: zbycie nieruchomości w drodze przetargu.Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie  pok. 10 tel. 95 7216533, 95 7216536 i 607 787 040.
*Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży.

 


Informacja o aktualnych przetargach dostępna jest TUTAJ.