Inwestujemy w oświatę i wychowanie

20.038.606,99 zł

w tym pozyskaliśmy ze środków europejskich i krajowych 15.333.227,65 zł

2015 rok:

2016 rok:

2017 rok:

2018 rok: 

2019 rok:

2020 rok: