Sołtysi

 Wykaz sołtysów:

Władysław Banicki
tel.: 531 936 861

Anna Kłos
tel.: 502 455 203

Anna Nobel
tel.: 698 656 666

Małgorzata Stańko
tel.: 513 587 344

Aleksandra Rachut
tel. 601500687

Zbigniew Dec
tel.: 601 535 167

Mirosław Gołaś
tel.: 504 255 711