Infrastruktura

W Skwierzynie krzyżują się drogi: krajowa nr 24 relacji Poznań – Gorzów i droga międzynarodowa S-3 Wrocław – Szczecin. Niedaleko stąd do trzech stolic – województwa (Zielona Góra, Gorzów), Niemiec – Berlina. Przez Skwierzynę przebiega linia kolejowa, na której kursuje szynobus relacji Gorzów – Skwierzyna – Międzyrzecz - Zbąszynek. Od początku istnienia miasto związane jest z rzekami Wartą i Obrą oraz Puszczą Notecką, która rozciąga się od Santoka aż po wielkopolskie Oborniki.
Budowa nowych dróg - autostrady A2, która przebiega 25 km od Skwierzyny oraz ekspresowej S-3 do Szczecina - radykalnie zmieniła sytuację komunikacyjną i ekonomiczną regionu. Gmina przygotowała się do przyjęcia nowych inwestorów - w południowej części miasta otworzyła Regionalny Park Przemysłowy, który wszedł do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


TELEKOMUNIKACJA
Na obszarze Gminy Skwierzyna usługi stacjonarne w sieci telefonicznej oraz dostęp do stacjonarnego internetu świadczą wszyscy liczący się na rynku polskim operatorzy. Swoją ofertę w zakresie ww. usług udostępniają również rodzimi przedsiębiorcy z długoletnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej.
Teren gminy Skwierzyna objęty jest zasięgiem czterech głównych operatorów sieci telefonii komórkowych (Era GSM, Orange, Play, Plus GSM). Dostęp do zasięgu sieci GSM możliwy jest zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.  Na terenia miasta Skwierzyna operatorzy oferują dostęp do telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G).


 ELEKTROENERGETYKA
Sieć energetyczna na terenie gminy jest dobrze rozwinięta i stanowi jednolity system krajowy. Zasilanie w energię elektryczną odbiorców odbywa się magistralną siecią napowietrzną średniego napięcia, za pośrednictwem stacji transformatorowych, a następnie sieci napowietrznych niskiego napięcia. Linie kablowe zapewniają dostawę energii elektrycznej bezpośrednio do końcowych odbiorców.


GAZ ZIEMNY
Na terenie Gminy Skwierzyna dystrybucją gazu i eksploatacją sieci zajmuje się Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Siecią gazową objęte jest 60 % terenu Gminy.

 


WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Gmina Skwierzyna skanalizowana jest na poziomie ok. 74%. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 37 km. Obecnie z kanalizacji korzysta około 9200 mieszkańców miasta.
Oczyszczaniem ścieków zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skwierzynie, który eksploatuje jedną oczyszczalnię ścieków. Ścieki dopływają do niej kolektorem sanitarnym z terenu miasta.
Obecnie zwodociągowane jest 94% powierzchni gminy Skwierzyna. Zaopatrzeniem w wodę mieszkańców gminy Skwierzyna i okolic zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skwierzynie. Z wodociągów obecnie korzysta 11 823 mieszkańców, do których woda doprowadzona jest wodociągiem o długości 53 km.


LEŚNICTWO
Gmina Skwierzyna należy do najbardziej zalesionych gmin powiatu międzyrzeckiego. Lasy zajmują 68 proc. powierzchni gminy - są rajem dla grzybiarzy, amatorów ciszy, spokoju i pieszych wędrówek, ale też miejscem spotkań myśliwych. Sarny, jelenie, dziki, kuny czy lisy nie należą do rzadkości. Czyste powietrze i bogactwo grzybów są atutami tego regionu nazywanego „Krainą Podgrzybka”.
W związku z dużym zalesieniem obszaru Gminy, na jej terenie funkcjonują przedsiębiorstwa specjalizujące się w branży drzewnej.