Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

 


 

 

„Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

https://loteria.spis.gov.pl/

Szczegóły dotyczące loterii znajdują się na stronie Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (https://loteria.spis.gov.pl/)

 


Infolinia spisowa

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to najważniejsze badanie statystyczne, realizowane raz na 10 lat! Narodowy Spis Powszechny umożliwia zebranie informacji o stanie i strukturze ludności według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Dane uzyskane w wyniku Spisu są szeroko wykorzystywane w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego.
Kto powinien wziąć udział w spisie powszechnym?
Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań objęte są wszystkie osoby mieszkające w Polsce, zarówno Polacy mający stałe lub czasowe miejsce zamieszkania w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania, jak i cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to, czy są zameldowani czy nie). Spisem objęci są również Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale cały czas zameldowani na pobyt stały w Polsce (nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę).
Spisem objęte są także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Kiedy i jak się spisać?
Powszechny Narodowy Spis Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia 2021 r.
Obowiązkową, ale jednocześnie najbardziej wygodną i bezpieczną metodą spisu jest SAMOSPIS INTERNETOWY. Metoda ta polega na samodzielnym (bez udziału osób trzecich) udzieleniu odpowiedzi na pytania w formularzu elektronicznym dostępnym w interaktywnej aplikacji, na stronie internetowej GUS (spis.gov.pl). Logowanie do aplikacji jest możliwe na stronie spis.gov.pl poprzez:

  • Logowanie za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej (profilu zaufanego)
  • Poprzez numer Pesel + nazwisko rodowe matki (w przypadku tej opcji konieczne jest zdefiniowanie własnego hasła).
  • Dla cudzoziemców nieposiadających numeru pesel: adres e-mail + hasło użytkownika

Osoby bez dostępu do Internetu mogą dokonać samospisu w punkcie spisowym zorganizowanym w każdym urzędzie gminy oraz w Urzędzie Statystycznym, po wcześniejszym umówieniu.
Jest także możliwość dokonania samospisu przez telefon – na Infolinii spisowej pod nr telefonu: 22 279 99 99.
W późniejszym etapie spisu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, spis będzie możliwy poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego.
Więcej informacji o spisie znajdziecie Państwo na stronie spis.gov.pl

 


 

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Prezydent Andrzej Duda podpisał  1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.
 
Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:
  • ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
  • dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
Link do ustawy:

 

Informacja dotycząca Punktu Spisowego w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie

 

1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

 Udział w spisie jest obowiązkowy.

 Spisem objęci są mieszkańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

 Obowiązkową metodą NSP 2021 jest samospis internetowy.

 Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do internetu, w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie zostało przygotowane stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, z którego może skorzystać każdy chcący dokonać samospisu internetowego.

 Potrzebę dokonania samospisu należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 95 7216 523 w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek, Środa, Czwartek – od 7.00 do 15.00

Wtorek – od 7.00 do 16.00

Piątek – od 7.00 do 14.00

 Jeżeli nie spiszecie się Państwo przez Internet, od 4 maja br. będzie możliwość zrealizowania obowiązku spisowego w formie wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie (w domach) nie będą realizowane do odwołania.

 


Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy zobaczy na ekranie swojego telefonu jeden z dwóch numerów telefonów :

  • 22 828 88 88 

lub

  • 22 279 99 99

Oznacza to, że każdy rachmistrz spisowy, niezależnie od województwa, wykonuje wywiady spisowe z jednego z dwóch podanych wyżej numerów telefonów – jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego.

 


 

 


 

Seniorze, sprawdź Rachmistrza! Akcja edukacyjna Głosu Seniora

 

W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora rozpoczyna nową akcję edukacyjną pt. „Seniorze, sprawdź Rachmistrza!”, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Seniorze, sprawdź Rachmistrza! – obejrzyj najnowszy film w Głos Seniora TV: https://www.youtube.com/watch?v=-_ZACWEVa_8

 

Najbezpieczniejszą i najbardziej rekomendowaną metodą jest samospis internetowy przez formularz wyłącznie na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystyczne dostępny pod adresem spis.gov.pl. Osoby, które mają problem z dokonaniem samospisu internetowego powinny zasięgnąć pomocy u członków rodziny (np. dzieci czy wnuków) lub sąsiadów.

 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.

 

Przed podaniem danych każdego rachmistrza należy zweryfikować samodzielnie poprzez zakładkę „Sprawdź rachmistrza” na stronie spisu lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99.

 

Dołącz do akcji Głosu Seniora i nie daj się oszukać!

 

Więcej informacji na:

https://www.youtube.com/user/GlosSenioraTV/videos

https://glosseniora.pl/stop-manipulacji/

https://www.facebook.com/GlosSeniora

https://www.facebook.com/ogolnopolskakartaseniora

https://www.facebook.com/StopManipulacjiNieDajSieOszukac

https://www.instagram.com/glosseniora/

https://www.instagram.com/karta_seniora/

 

Kontakt dla mediów:

 Patryk Schmidt

Specjalista ds. promocji

promocjaatmanko [dot] pl

+48 664 001 221

 

Ewa Hołota

PR Manager

programoksatmanko [dot] pl

+48 533 573 412

 


 

Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i „Głos Seniora” zaprasza na wydarzenie online Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów transmitowane na profilach Facebook organizatorów, które odbędzie się już dzisiaj - 14 maja br. o  godz. 14:00.

 


 

Seniorze, rachmistrzowie nie chodzą po domach!

 

 

  Na początku maja 2021 roku do mieszkania 78-letniej seniorki z Łobza (województwo zachodnio-pomorskie) zapukała około 50-letnia kobieta, która podała się za rachmistrza spisowego. Oszustka zmanipulowała seniorkę, aby ta wpuściła ją do mieszkania, prosząc o szklankę wody. Gdy seniorka poszła do kuchni, przestępczyni ukradła pieniądze i uciekła. Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora przypomina, że rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po domach w celu przeprowadzenia spisu powszechnego!

 W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora prowadzi akcję, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

 „Jak bezpiecznie się spisać? Porady dla seniorów” – LIVE Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Głosu Seniora i Głównego Urzędu Statystycznego:

https://www.youtube.com/watch?v=BSLhWXxDFVc

 „Na ten moment, do odwołania, możemy przyjąć jako stuprocentowy pewnik, że żaden rachmistrz nie będzie chodził po mieszkaniach. Jeżeli teraz ktoś przyszedłby powołując się na spis powszechny wiadomo, że jest oszustem. W ogóle nie chodzimy po domach.” – mówił dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

 „Jeśli ktoś do nas zapuka, zadzwoni przez domofon i powie, że jest rachmistrzem to jest to oszustwo i zgłaszamy sprawę na policję. Rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po domach. Bardzo ważna informacja i przekazujmy znajomym i sąsiadom.” – mówił Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny Głosu Seniora

 

Seniorze, sprawdź Rachmistrza! – obejrzyj najnowszy film w Głos Seniora TV: https://www.youtube.com/watch?v=-_ZACWEVa_8

 

Najbezpieczniejszą i najbardziej rekomendowaną metodą jest samospis internetowy przez formularz wyłącznie na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystyczne dostępny pod adresem spis.gov.pl. Osoby, które mają problem z dokonaniem samospisu internetowego powinny zasięgnąć pomocy u członków rodziny (np. dzieci czy wnuków) lub sąsiadów.

 Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.

 Przed podaniem danych każdego rachmistrza należy zweryfikować samodzielnie poprzez zakładkę „Sprawdź rachmistrza” na stronie spisu lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99.

 Dołącz do akcji Głosu Seniora i nie daj się oszukać!

 Więcej informacji na:

https://www.youtube.com/user/GlosSenioraTV/videos

https://glosseniora.pl/stop-manipulacji/

https://www.facebook.com/GlosSeniora

https://www.facebook.com/ogolnopolskakartaseniora

https://www.facebook.com/StopManipulacjiNieDajSieOszukac

https://www.instagram.com/glosseniora/

https://www.instagram.com/karta_seniora/

 

Kontakt dla mediów:

 Patryk Schmidt

Specjalista ds. promocji

promocjaatmanko [dot] pl

+48 664 001 221

 

Ewa Hołota

PR Manager

programoksatmanko [dot] pl

+48 533 573 412


OGŁOSZENIE DODATKOWEGO NABORU NA RACHMISTRZA

 

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru na rachmistrza

Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021


 

POPOŁUDNIE ZE SPISEM

Przyjdź się spisać do Punktu Spisowego w Urzędzie Miejski w Skwierzynie

20 lipca 2021 r. w godzinach od 10:00 do 18:00