Aktualności

ZAWIADOMIENIE O LI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
20.05.2022
ZAWIADOMIENIE  Informuję,  że  LI  sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 26 maja  2022 r.  o  godz. 13.00 w sali narad Urzędu...
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA...
18.05.2022
Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Zespołu „Obrzanie” na realizację...
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO FUNDACJI „WAŻNE”
18.05.2022
Burmistrz Skwierzyny informuje, że do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wpłynęła oferta Fundacji „WAŻNE” na realizację zadania publicznego z...
STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKWIERZYNA NA LATA 2023-2030
18.05.2022
Drodzy Mieszkańcy,Rada Miejska w Skwierzynie podjęła Uchwałę Nr XLVIII/365/22 z dnia 24 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia...
OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO...
17.05.2022
Skwierzyna, dnia 12 maja 2022r.RG.6722.1.1.2019 OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu...
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU...
17.05.2022
Skwierzyna, dnia 12 maja 2022r.RG.6722.1.3.2019 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...
NOWA KADENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ W MURZYNOWIE I...
17.05.2022
W poniedziałek 16 maja br. burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia spotkał się z w skwierzyńskim ratuszu z dyrektorami: Szkoły Podstawowej w...
GRAND PRIX DLA ZESPOŁU TANECZNEGO NEW DANCE FAMILY
13.05.2022
Zespół Taneczny NEW DANCE FAMILY nie poddaje się i pomimo wielu trudności i ograniczeń związanych z pandemią ciężko trenuje przygotowując się do...
GMINA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PUMPTRUCKA
12.05.2022
Dnia 12 maja br. w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz ze Skarbnikiem Gminy Agnieszką Laszczak...
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI...
12.05.2022
Drodzy Mieszkańcy,Rada Miejska w Skwierzynie podjęła w dniu 24 marca 2022r. uchwałę NR XLVIII/368/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z...

Pages