OGŁOSZENIE NR 5/2023 – PRZETARG

22.05.2023

Informujemy, że ogłoszono przetarg na sprzedaż - po ustanowieniu odrębnej własności- samodzielnego lokalu, którego Gmina Skwierzyna jest właścicielem, stanowiącego obecnie samodzielny lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 11,68m2, położony w budynku mieszkalnym o numerze porządkowym 12 przy ul. Garnizonowej w Skwierzynie. Do lokalu przynależy pomieszczenie pomocnicze WC o pow. użytkowej 1,38m2, dostępne z wspólnej klatki schodowej. W wyniku wyodrębnienia własności lokalu nabywcy lokalu przysługiwać będzie udział we współwłasności  działki nr 287/7 o pow. 0,1490ha, obręb 3 Skwierzyna wynoszący 1306/51578 części i taki sam udział we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali.

Zgodnie z ogłoszeniem Nr 5/2023 Burmistrza Skwierzyny z dnia 16 maja 2023 r. przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 27 czerwca 2023r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 21 czerwca 2023r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok.10 i 11, tel. 95 7216533 i 95 7216536.