Gmina w liczbach

Położenie geograficzne: 52° 36’ N 15° 30’ E

Powierzchnia miasta: 3.569 ha
Powierzchnia gminy: 28.544 ha

Rodzaj powierzchni gminy:
•    użytki rolne: 22%
•    lasy i grunty leśne: 69%
•    pozostałe grunty: 9%

Ogólna liczba ludności: 11.920
•    mieszkańcy miasta: 9.390
•    mieszkańcy wsi: 2.530
•    kobiety: 6.093
•    mężczyźni: 5.827

Zaludnienie: ok. 44 osoby na 1 km²

Liczba sołectw: 7
•    Dobrojewo: 94 mieszkańców
•    Gościnowo (w tym Murzynowo-Łomno i Warcin): 327 mieszkańców
•    Krobielewko (w tym Nadziejewki i Skrzynica): 154 mieszkańców
•    Murzynowo (w tym Kijewice): 799 mieszkańców
•    Świniary (w tym Jezierce i Nowy Dwór): 448 mieszkańców
•    Trzebiszewo (w tym Rakowo): 642 mieszkańców
•    Wiejce: 66 mieszkańców

Numer kierunkowy: 95

Kod pocztowy: 66-440

Stan na dzień: 01.01.2022r.