RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SKWIERZYNA NA LATA 2024-2031

11.06.2024

W okresie od dnia 25.04.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. przeprowadzone zostały przez Burmistrza Skwierzyny konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2024-2031.

Konsultacje przeprowadzone były w następujących formach:

  • otwartego spotkania konsultacyjnego, podczas którego omówiony został projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2024-2031. W trakcie spotkania zbierane były uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie odbyło się w dniu 20.05.2024r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1 66-440 Skwierzyna, Sala Narad.
  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej www.skwierzyna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skwierzyna.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Skwierzynie, który należało przesłać na adres i [dot] pawlickaatskwierzyna [dot] pl  lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie osobiście lub pocztą lub za pomocą formularza on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/skwierzyna_gpr_formularz  zbierania uwag i opinii w formie ankiety papierowej i elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.skwierzyna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skwierzyna.pl – link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/skwierzyna_gpr_ankieta

 Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należało składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2024r. (decydowała data wpływu):

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i [dot] pawlickaatskwierzyna [dot] pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w godzinach pracy urzędu,
  • poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/skwierzyna_gpr_formularz
  • ustnie do protokołu podczas spotkania, które odbyło się w dniu 20.05.2024r. o godz.14:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony został raport podlegający opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

 

Burmistrz Skwierzyny

Wojciech Kowalewski