WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 2024 – HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH

29.05.2024

Ruszają wybory sołtysów i rad sołeckich, które odbędą się już w czerwcu.

W Gminie Skwierzyna jest 7 sołectw: Sołectwo Murzynowo, Sołectwo Gościnowo, Sołectwo Dobrojewo, Sołectwo Świniary, Sołectwo Krobielewko, Sołectwo Wiejce oraz Sołectwo Trzebiszewo, które stanowią jednostkę pomocniczą gminy. Zgodnie                           z § 18 ust. 1 Statutów sołectw Gminy Skwierzyna wybór sołtysa i członków rad sołeckich zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od I sesji Rady Miejskiej. Terminy zebrań wyborczych zostały ustalone przez Radę Miejską w Skwierzynie w dniu 23 maja 2024r.

Sołtys to pierwszy szczebel samorządu, przedstawiciel władz gminy, który jest najbliżej mieszkańców sołectw. Funkcja sołtysa jest niezwykle ważna, ponieważ od sprawnego włodarza zależ rozwój sołectwa. Sołtysi to osoby, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie wioski. Muszą niejednokrotnie wykazywać się dobrą organizacją i cierpliwością oraz posiadać umiejętność słuchania innych. Sołtysem może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec danego sołectwa.

W głosowaniu na sołtysa i członków rad sołeckich udział biorą mieszkańcy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze i są ujęci w spisie wyborców.

Serdecznie zapraszamy wszystkich  mieszkańców sołectw do czynnego udziału w wyborach sołtysów i rad sołeckich.

Kadencja nowych sołtysów i rad sołeckich potrwa do 2029 roku.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH:

11 czerwca (wtorek) – Sołectwo Świniary
godz. 18:00, świetlica wiejska w Świniarach.

13 czerwca (czwartek) – Sołectwo Wiejce
godz. 18:00, świetlica wiejska w Wiejcach.

20 czerwca (czwartek) – Sołectwo Trzebiszewo
godz. 18:00, świetlica wiejska przy ul. Spokojna 2 w Trzebiszewie.

24 czerwca (poniedziałek) – Sołectwo Dobrojewo
godz. 18:00, świetlica wiejska w Dobrojewie.

25 czerwca (wtorek) – Sołectwo Murzynowo
godz. 18:00, świetlica wiejska przy ul. Sportowej 7 w Murzynowie.

26 czerwca (środa) – Sołectwo Gościnowo
godz. 18:00, świetlica wiejska w Gościnowie.

28 czerwca (piątek) – Sołectwo Krobielewko
godz. 18:00, świetlica wiejska w Krobielewku.