OGŁOSZENIE BURMISTRZA SKWIERZYNY O ZGŁOSZENIU KANDYDATÓW DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW IV KADENCJI

05.06.2024

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SKWIERZYNY

Z dnia 20 maja 2024r.

O zgłaszaniu kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów IV Kadencji.

 

Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów:

1. Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów:

a)    Podmiotów działających na rzecz osób starszych- nie więcej niż po jednym przedstawicielu z każdej organizacji;

b)   Zgłoszonych przez grupę co najmniej 10 mieszkańców jako przedstawicieli osób starszych z terenu Gminy Skwierzyna- nie więcej niż po jednym przedstawicielu przez grupę zgłaszającą;

c)    Zgłoszonych przez Rady Sołeckie- nie więcej niż po jednym przedstawicielu.

2. Zgłoszenia kandydatów należy przygotować na formularzu (zał. 1-4) do zarządzenia.

3. Wzór formularza oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Miejskiej Rady Seniorów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (zakładka miejska Rada Seniorów) oraz pok. 23 tel. 957216525.

4. Termin zgłaszania kandydatów do dnia 14 czerwca 2024r.

5. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Skwierzynie, 66-440 Skwierzyna, ul. Rynek 1, parter, biuro Obsługi klienta.

 

 Burmistrz Skwierzyny

Wojciech Kowalewski