ZAWIADOMIENIE O LXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

14.03.2024

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję,  że  LXXIII sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 21 marca 2024 r.  o  godz. 14.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy   ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXXII sesji z dnia 22.02.2024 r.
 4. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 13.02.2024r. do 12.03.2024r.
 6. Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku dotacji podmiotowej gminy Skwierzyna dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za rok 2023.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku oraz potrzeb związanych z realizacja tych zadań.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za 2023 rok.
 10. Raport z wykonania w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skwierzyna i efektów jego realizacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2024 (druk nr 510/24).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na pomieszczenia garażowe w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat (druk nr 511/24).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiszewo na terenie gminy Skwierzyna (druk nr 512/24).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN- Nadwarciański” sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim(druk nr 513/24).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w umowie sprzedaży udziałów w spółce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego sp. z o. o. w Skwierzynie (druk nr 514/24).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu(druk nr 515/24).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2024-2034 (druk nr 516/24).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej (druk nr 517/24).
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Terminy obrad  komisji:

 

 • Komisja Spraw Społecznych –18.03.2024 r. (poniedziałek),  godz. 13.00   
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 19.03.2024 r. (wtorek),  godz.13.00

 

 

 

z upoważnienia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

w Skwierzynie

Adam Durajczyk

 Projekty uchwały dostępne TUTAJ