WYSOKA WODA NA KANALE „SKWIERZYNKA”

21.02.2024

20 lutego br. w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Burmistrza Skwierzyny Lesława Hołowni. Tematem spotkania była pogarszająca się sytuacja hydrologiczna na kanale melioracyjnym „Skwierzynka”. Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalewski przedstawił zebranym stan wód w rzekach i prognozy hydrologiczne na najbliższe dni oraz omówił newralgiczne miejsca w okolicy kanału „Skwierzynka”, gdzie woda wystąpiła z koryta. Następnie kierownik nadzoru wodnego w Międzychodzie Marek Radlik omówił sposoby zebrania nadmiaru wody z kanału oraz przewidywany ich efekt. Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu
bryg. Marek Koperwas zadeklarował pełne wsparcie jednostek ochrony przeciwpożarowej
w realizacji zadań. Sztab kryzysowy, po analizie zebranych materiałów podjął decyzję, że na tzw. śluzie kanału „Skwierzyna” ustawiona zostanie pompa szlamowa dużej wydajności, która będzie przepompowywała nadmiar wody z kanału bezpośrednio do rzeki Warta. Zadania tego podjęli się strażacy z JRG Międzyrzecz wraz z druhami z OSP Skwierzyna oraz OSP Świniary.

             

W posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli:

- Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia
- Zastępca Burmistrza Skwierzyny Wojciech Kowalewski
- Sekretarz Gminy Bożena Kaśków  
- Kierownik nadzoru wodnego w Międzychodzie Marek Radlik,
- z-ca dowódcy 35 SdrOP mjr. Marek Januszczak
- dowódca 151 blp WOT w Skwierzynie ppłk Krzysztof Słowik  
- Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu bryg. Marek Koperwas
- Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Międzyrzeczu mł. bryg. Jerzy Radkiewicz -
- Komendant Komisariatu Policji w Skwierzynie  asp. szt. Andrzej Maksymiuk
- Prezes ZUK Mirosław Galik
- Prezes OSP Świniary Zbigniew Kamiński
- Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Melioracji Zbigniew Moraczyński
- Inspektor Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Melioracji Sebastian Kireńko