INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYRZECZU DOT. WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

14.02.2024

W związku z wystąpieniem 2-go ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorzowskiego, na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu zamieszczamy treść  rozporządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorzowskiego, miasta Gorzowa Wielkopolskiego, powiatu sulęcińskiego oraz powiatu międzyrzeckiego.

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI). NAKAZUJE SIĘ:

  1. Przetrzymywanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;
  2. Stosowanie odpowiednich mat dezynfekcyjnych w wyjściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
  3. Zabezpieczenie drobiu oraz paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami;
  4. Mycie i odkażanie narzędzi przeznaczonych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem oraz czyszczenia i odkażania środków transportów wykorzystywanego do transportu ptaków, mięsa, paszy itp.;
  5. Zapewnienie ciągłego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się HPAI oraz niezwłoczne informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o podejrzeniach nowych zachorowań.

Prosimy mieszkańców oraz hodowców drobiu o zapoznanie się z załączonymi materiałami.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu pod nr tel.  602 452 631

Do pobrania:

- Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorzowskiego, miasta Gorzów Wielkopolski, powiatu sulęcińśkiego oraz powiatu międzyrzeckiego.
- Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorzowskiego, miasta Gorzów Wielkopolski, powiatu sulęcińśkiego oraz powiatu międzyrzeckiego.
- Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
- ulotki