W GORZOWSKIM MOFIE DYSKUTOWANO O PODZIALE UNIJNYCH FUNDUSZY

13.02.2024

12 lutego 2024 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński gościł w Gorzowie Wielkopolskim. Okazją do spotkania była potrzeba omówienia stanu prac nad strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

Na spotkaniu naszą gminę reprezentował Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalewski, który na co dzień koordynuje współpracę Skwierzyny z gminami wchodzącymi w skład MOF. Burmistrzowi towarzyszyli pracownicy Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych: kierownik Małgorzata Strzelczyk oraz inspektor Piotr Machajski.

Warto przypomnieć, że w założeniach opracowywanej strategii ZIT znajdują się zapisy, dzięki którym będziemy mogli skorzystać z unijnego dofinansowania na kilka konkretnych projektów inwestycyjnych. Modernizacja portu rzecznego do celów rekreacyjno–turystycznych, budowa ścieżki rowerowej do Murzynowa, czy też przebudowa zbiornika retencyjnego na tzw. „Olszynkach” to zadania, które zyskały uznanie wśród partnerów w ramach MOF i będą konsekwentnie realizowane w najbliższym czasie.

ZIT to też projekty „miękkie”, których celem jest rozwiązywanie problemów w obszarze edukacji, czy też pomocy społecznej. Nasza odpowiedź na te wyzwania to „Szkoły równych szans w Gminie Skwierzyna” oraz „Uwierz w siebie – działaj z nami” – projekt aktywnej integracji społeczno-zawodowej, którego realizatorem będzie OPS.

Fot: Paweł Wańczko/Lubuskie.pl