ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WYPEŁNIENIA ANKIETY - DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA

06.11.2023

Szanowni Państwo!

Firma SBC Szkolenia Badania Consulting na zlecenie Gminy Skwierzyna realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania „Diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Skwierzyna” i zaplanowania działań profilaktycznych.
W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy Naszej Gminy.
Link do ankiety : https://badanieskwierzyna.webankieta.pl/

Z góry bardzo dziękujemy za aktywny udział w badaniu.