ZAWIADOMIENIE O LIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

16.09.2022

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję,  że  LIV  sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 22 września  2022 r.  o  godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy   ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  z LII  i  LIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 15 czerwca 2022r. do 13 września 2022r.
 5. Informacja z wykonania budżetu  oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna za I półrocze 2022 r.  wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 14 września 2022 roku wynikającą z analizy informacji.
 6. Informacja dotycząca przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 oraz organizacji pracy szkół i przedszkoli w Gminie Skwierzyna.
 7. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Skwierzyna za rok 2021.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo (druk 379/22).
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Działkowców i ul. Poznańskiej (druk 380/22).
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie: ul. Poznańskiej i terenów kolejowych - obszar nr I, ul. Konopnickiej i ul. Traugutta - obszar II, ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka - obszar III, (druk 381/22).
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej działkę Nr 242/37, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży(druk 382/22).
 12. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Kościelnej w miejscowości Murzynowo        na terenie Gminy Skwierzyna. (druk 383/22).
 13. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Polnej w miejscowości Murzynowo na terenie Gminy Skwierzyna. (druk 384/22).
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna. (druk 385/22).
 15. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych(druk 386/22).
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (druk 387/22).
 17. Projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie " oraz nadania jej statutu (druk 388/22).
 18. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 19. Zamknięcie obrad.

                                                                                              

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                   (-) Zygmunt Kadłubiski

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 20.09.2022 r. (wtorek),  godz. 13.00  

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ