GMINA SKWIERZYNA STAWIA NA BUDOWNICTWO SPOŁECZNE

24.09.2020

Szanowni Państwo

Decyzją władz Gminy Skwierzyna z dniem 07.08.2020r. powołano Skwierzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Skwierzynie sp. z.o.o

Powołanie tego podmiotu ma na celu poprawę warunków na lokalnym rynku mieszkaniowym poprzez budowanie mieszkań i obsługę istniejącego zasobu mieszkaniowego.

W roku 2021 Gmina wraz ze spółką planuje przystąpić do inwestycji wzniesienia pierwszego bloku mieszkalnego. Inwestycja ta zostanie poprzedzona kampanią informacyjną oraz szczegółową analizą potrzeb przyszłych najemców.  Inwestycja ta ma być realizowana z udziałem czynnika społecznego tj. udziałem procentowym przyszłych lokatorów w budowie. Warunki, jakie należy spełnić by móc wziąć udział w tym projekcie oraz poziom procentowy wkładu własnego określa Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Lokale wybudowane w tym systemie są w standardzie „pod klucz”, czyli nie wymagają żadnych dodatkowych nakładów po oddaniu do użytkowania.

Tylko 30% - tyle potrzeba by móc zamieszkać w komfortowym mieszkaniu. Wkład partycypacyjny jest niższy niż wymagany wkład własny przy kredycie mieszkaniowym. Wystarczy już od 40 do 90 tys., aby wybrać wymarzone mieszkanie i w nim zamieszkać.

Zwrot partycypacji – 30% to wkład potrzebny na wybudowanie mieszkania. Po jego wpłaceniu zawierana jest umowa najmu. A co jeżeli zmieni się Twoja sytuacja lub zechcesz zamieszkać w innej części kraju? - wkład zwaloryzowany w całości wraca do Ciebie!

Gwarancja inwestycji – właścicielem spółki w 100% jest Gmina Skwierzyna co daje gwarancje ukończenia inwestycji i jej transparentności.

Więcej informacji na temat warunków, jakie trzeba spełnić by zostać klientem Towarzystwa Budownictwa Społecznego, lokalizacji inwestycji oraz przewidywanych kwot partycypacji za m2  zostaną Państwu przedstawione podczas kampanii informacyjnej, ankiety mieszkańców oraz na stronie internetowej spółki po przeprowadzeniu szczegółowych analiz i sporządzeniu prognoz odnośnie inwestycji.

Jeżeli jesteś osobą o średniej wysokości miesięcznych dochodów, nie posiadasz tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku na terenie Skwierzyny a marzysz o komfortowym mieszkaniu bez kredytu hipotecznego na 25 lat  -  ta oferta jest dla Ciebie.

Więcej informacji uzyskasz: e-mail stbsatskwierzyna [dot] pl, tel. 609-424-552

 

 

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                              Kamil Różycki