Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Skwierzyna w perspektywie finansowej 2014-2020

 

8 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz z Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Utworzenie „Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie” szansą na rozwój turystyki regionu”.

Projekt ma na celu podniesienie potencjału turystycznego i rekreacyjnego Gminy Skwierzyna,  w szczególności poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych sprzyjających rozwojowi oferty kulturalnej, sportowo - rekreacyjnej, turystyki jednego dnia oraz edukacyjnej. W ramach realizacji projektu powstaną m.in.:

- budynek z salą wykładową wraz z wyposażeniem, sanitariatami i zapleczem,

- wiata rekreacyjna,

- ścieżka edukacyjna z makietami ryb (wielkość makiet ok. 3,5 m) i tablicami edukacyjnymi,

- przystań dla kajakarzy,

- parking.

Projekt spowoduje wzrost integracji mieszkańców Gminy Skwierzyna. Dzięki powstałej infrastrukturze społeczność lokalna zyska miejsce spotkań, wspólnej zabawy i rekreacji.

Całkowita wartość projektu: 714.539,75 zł.

Dofinansowanie: 300.000,00 zł.

Planowana data zakończenia realizacji: czerwiec 2018 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 Priorytet 4.  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.