KORONAWIRUS - INFORMACJE


ZMIANY OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA (14.04.2021 r.)
 

Uprzejmie informujemy, że obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa zostają przedłużone (z wyjątkami) do niedzieli 25 kwietnia.

Wyjątki dotyczą:

 • Żłobków i przedszkoli – będą  czynne od 19 kwietnia dla wszystkich dzieci.
 • Hoteli - obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy.
 • Sportu - Hoteli - obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy.

Pozostałe ograniczenia będą obowiązywały do 25 kwietnia:

 • Handel:

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.

 • Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób:   1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2, 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

 • Kult religijny – w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.
 • Salony fryzjerskie i kosmetyczne – pozostają zamknięte.
 • Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.
 • Kultura – wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, maseczka!

Aktualne informacji o zasadach dot. koronawirusa znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA CAŁEJ POLSKI (18.03.2021 r.)

 
 

 

NOWE ZMIANY W ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA DOT. KORONAWIRUSA (08.02.2021 r.)

 

W całym kraju  do  28 marca obowiązywać będą następujące zasady:

 • Zakaz noszenia przyłbic, szalików, chust itp. Usta i nos można będzie zasłaniać jedynie maseczkami. Rekomenduje się używanie maseczek chirurgicznych.
 • Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu ścisłych zasad sanitarnych (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).
 • Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
 • Otwarte baseny. Aquaparki nadal będą nieczynne.
 • Stoki otwarte.
 • Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
 • Siłownie dalej zamknięte.
 • Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.
 • Sauny, salony masażu, łaźnie tureckie, łaźnie parowe, solaria – otwarte zgodnie ze ścisłymi zasadami sanitarnymi.
 • Uzdrowiska – działalność wznowiona od 11 marca.

Wyjątek stanowić będą województwa warmińsko-mazurskie i pomorskie, gdzie zaostrzone zostaną zasady bezpieczeństwa. Od poniedziałku 15 marca w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim będą one mogły funkcjonować w trybie mieszanym, czyli hybrydowym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie. Dyrektorzy szkół przez najbliższy tydzień podejmą decyzję, w jakim zakresie uczniowie najmłodszych klas powrócą do nauki stacjonarnej. Mieszkańcy tych województw nie skorzystają także z m.in. basenów, saun, kasyn, hoteli (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych), galerii handlowych, teatrów, galerii sztuki, kina, klubów fitness, siłowni i obiektów sportowych.

Aktualne informacja o zasadach bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus


 

WAŻNE ZMIANY W ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA DOT. KORONAWIRUSA ( 25.02.2021 r.)

 

Najważniejsze zmiana, która wejdzie w życie od soboty 27.02.2021 r. - zakaz noszenia przyłbic, szalików, chust itp. Usta i nos można będzie zasłaniać jedynie maseczkami.

Wszystkie osoby, wracające z Czech i Słowacji, zostaną skierowane na kwarantannę. Dotyczy to również osób, które przekraczają granicę samochodem. Wyjątek stanowią osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19 lub osoby posiadające negatywny wynik testu. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.

Ponadto do 14 marca obowiązywać będą następujące zasady:

 • Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).
 • Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
 • Otwarte baseny. Aquaparki nadal będą nieczynne.
 • Stoki otwarte.
 • Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
 • Siłownie dalej zamknięte.
 • Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie zaostrzone zostaną zasady bezpieczeństwa od 27 lutego. Uczniowie klas I-III wrócą do nauki zdalnej, zamknięte zostaną:

 • hotele,
 • galerie handlowe - z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii
 • kina, teatry, muzea, galerie sztuki
 • baseny i korty tenisowe.

Aktualne informacja o zasadach bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

 

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - OD 12 LUTEGO DO 26 LUTEGO ( 05.02.202 1 r.)

 

W dniu 05.02.2021 r. ogłoszono poluzowanie niektórych restrykcji wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem.   Od dnia 12 lutego do 26 lutego warunkowo będą mogły funkcjonować:

 • Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).
 • Kina, teatry, opery i filharmonie– podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
 • baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.
 • Stoki narciarskie
 • Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.

Koniecznym warunkiem funkcjonowania powyższych miejsc jest zachowanie ścisłego reżimu sanitarnego.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa obowiązują bez zmian.

Aktualne informacje dotyczące zwalczania koronawirusa znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 
INFORMACJA W SPRAWIE NOWYCH PRZEPISÓW DOT. ZWALCZANIA KORONAWIRUSA W PRZYGRANICZNYCH KRAJACH ZWIĄZKOWYCH NIEMIEC (20.01.2021 r.)
 

Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację w związku ze zwalczaniem COVID-19, rząd federalny i kraje związkowe uzgodniły w dniu 5 stycznia 2021 r. dalsze środki. Celem tych działań jest ograniczenie liczby zakażeń koronawirusem w Niemczech, które znacznie wzrosły wraz z nadejściem zimy, oraz umożliwienie służbom zdrowia możliwie jak najdokładniejszą identyfikację łańcuchów zakażeń. Obciążenie niemieckiego systemu opieki zdrowotnej utrzymuje się na wysokim poziomie i nadal rośnie. Ponadto warunki sezonowe w miesiącach zimowych sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa.

Część uchwały z dnia 05 stycznia 2021 r. stanowi wprowadzenie rozszerzonego obowiązku przeprowadzenia testów poza istniejącym już obowiązkiem odbycia kwarantanny dla osób przyjeżdżających z zagrożonych obszarów. W przypadku wjazdu z obszarów ryzyka na terytorium Niemiec zasadniczo należy dodatkowo wprowadzić obowiązek przeprowadzenia testów przy wjeździe poza istniejącym obowiązkiem odbycia dziesięciodniowej kwarantanny, który można zakończyć przed terminem, jeżeli wynik testu na koronawirusa, przeprowadzonego najwcześniej piątego dnia kwarantanny, będzie negatywny (strategia dwóch badań).

Szczegółowe uzgodnienia zawarte między rządem federalnym a krajami związkowymi można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1834282. Wdrażanie postanowień odbywa się na podstawie odpowiednich rozporządzeń dotyczących kwarantanny obowiązujących w danych krajach, które mogą różnić się szczegółami z uwzględnieniem rozwoju regionalnego. Odpowiednie linki do rozporządzeń dotyczących kwarantanny w poszczególnych krajach, określające również okres ich trwania, znajdują się poniżej.

W piśmie z dnia 5 stycznia 2021 r. pan Grodecki zwrócił się z pytaniem o skutki nowych przepisów dla niemieckich i polskich pracowników przygranicznych, przede wszystkim w odniesieniu do obowiązkowych badań, grupy osób, których one dotyczą, przejęcia kosztów i częstotliwości badań oraz uznania wyników polskich testów. We współpracy z właściwymi granicznymi krajami związkowymi opracowaliśmy pierwsze zestawienie aktualnie obowiązujących przepisów. W celu zapoznania się z aktualnym i wyczerpującym zakresem obowiązujących przepisów należy jednak skorzystać z odpowiednich stron internetowych rządów poszczególnych krajów związkowych.

Poniższe zestawienie przedstawia krótki opis. W tym miejscu muszę również odnieść się do (nowego) rozporządzenia w sprawie ochrony przed ryzykiem zakażeń związanych z wjazdem do kraju, które zostało uchwalone przez rząd federalny w dniu 13 stycznia 2021 r. Rozporządzenie zawiera i uzupełnia poprzednie zasady dotyczące obowiązkowego badania dla osób wjeżdżających z obszarów ryzyka, jak również ruchu turystycznego. Włączone zostały również dodatkowe postanowienia dotyczące nowych mutacji koronawirusa. Ponadto nowe zasady mają na celu jak największe ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w najbliższym czasie mogą nastąpić kolejne zmiany.

 

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Pracownicy przygraniczni i osoby często przekraczający granicę są w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nadal są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny, jeżeli posiadają negatywny wynik testu (możliwe są również szybkie testy), który został przeprowadzony nie wcześniej niż cztery dni przed wjazdem lub bezpośrednio po wjeździe.

Zasadniczo istnieje specjalne rozporządzenie dotyczące uczniów, zgodnie z którym nie ma ani obowiązku odbywania kwarantanny ani przeprowadzania testów, ponieważ przyjmuje się, że szkoły mają odpowiedni plan higieny i bezpieczeństwa. Jednak pełnoletni uczniowie podlegają obowiązkowym poddania się testom (w tym szybkim testom). Wynik testu nie może być starszy niż cztery dni w przypadku regularnych wjazdów.

Wynik testu należy przedłożyć w formie papierowej lub elektronicznej, musi być sporządzony w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i musi dotyczyć testu przeprowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie opublikowanym przez Instytut Roberta Kocha na stronie: www.rki.de/covid-19-tests.

Zasadniczo za test musi zapłacić pracodawca lub osoba, która poddała się testowi.

Podstawę tych przepisów stanowi aktualne rozporządzenie w sprawie kwarantanny kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, które można przeczytać tutaj: https://www.regierung-mv.de/corona/Verordnungen-und-Dokumente/.

 

Brandenburgia

Od dnia 16 grudnia 2020 r. zasadniczo skutkiem wjazdu do Brandenburgii lub wyjazdu z Brandenburgii przez granicę brandenbursko-polską jest odbycie 10-dniowej kwarantanny. Od dn. 13 stycznia 2021 r. wjazd do Brandenburgii będzie wymagał również przedłożenia testu na koronawirusa (możliwe są również szybkie testy), którego wynik nie jest starszy niż 48 godzin lub który należy przeprowadzić niezwłocznie po wjeździe. Dokument musi być wydany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Koszty testu ponoszą osoby podróżujące.

Zasadniczo pracownicy przygraniczni są jednak zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny i przeprowadzenia testu. Do grupy tej, podobnie jak wcześniej, należą na przykład osoby dojeżdżające do pracy lub uczniowie i studenci uczęszczający do placówek edukacyjnych w sąsiednim kraju. Wyłączone są również osoby, które wjeżdżają do Brandenburgii w celu podjęcia pracy przez co najmniej trzy tygodnie. Jednak w tym przypadku nie ma możliwości skontaktowania się z osobami spoza grupy pracowników w ciągu 10 dni od wjazdu, a pracodawca musi być w stanie udokumentować w urzędzie ds. zdrowia podjęcie odpowiednich działań.

Aktualne rozporządzenie w sprawie środków stosowanych w ramach kwarantanny dla osób przyjeżdżających i wyjeżdżających jest dostępne na stronie internetowej Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brandenburgi (https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/).

W języku niemieckim: https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/verordnungen/

W języku polskim: https://kkm.brandenburg.de/kkm/pl/start/

 

Saksonia

Dnia 08.01.2021 r. Saksonia przyjęła poprawkę do saksońskiego rozporządzenia w sprawie kwarantanny dotyczącej koronawirusa. Zawiera ona obowiązek przeprowadzania testów co tydzień dla osób dojeżdżających do pracy, studentów i praktykantów począwszy od dnia 18 stycznia 2021 r. Możliwe są również szybkie testy. Uznawane są badania przeprowadzane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu udziela dofinansowania w wysokości do 10 euro za test (wystarczy na szybkie testy) dla danych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski w tej sprawie do Dyrekcji Kraju Związkowego Saksonia.

Zaktualizowany katalog FAQ zostanie wkrótce opublikowany tutaj: https://www.coronavirus.sachsen.de/informationen-fuer-einreisende-nach-sachsen-7298.html

Zmienione rozporządzenie zostanie opublikowane dnia 18 stycznia tutaj: https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-7900

 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (17.11.2020 r.)

 

W  dniu 17.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 2 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 268 osób zakażonych koronawirusem oraz 12 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (16.11.2020 r.)

 

W  dniu 16.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 4 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 266 osób zakażonych koronawirusem oraz 12 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (15.11.2020 r.)

 

W  dniu 15.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 4 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 262 osoby  zakażone koronawirusem oraz 12 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (14.11.2020 r.)

W  dniu 14.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 17 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 258 osób  zakażonych koronawirusem oraz 12 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.
 

 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (13.11.2020 r.)

W  dniu 13.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 10 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 241 osób  zakażonych koronawirusem oraz 12 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

•             utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,

•             zasłanianie ust i nosa,

•             częste mycie i dezynfekcja rąk.


WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (12.11.2020 r.)

W  dniu 12.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 14 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 231 osób  zakażonych koronawirusem oraz 12 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

 


 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (11.11.2020 r.)

W  dniu 11.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 18 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 217 osób  zakażonych koronawirusem oraz 12 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (10.11.2020 r.)

W  dniu 10.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 10 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 199 osób  zakażonych koronawirusem oraz 12 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

WIDEOKONFERENCJA Z WOJEWODĄ LUBUSKIM (09.11.2020 r.)

W dniu 09.11.2020 r. Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia uczestniczył w wideokonferencji zorganizowanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Podczas spotkania Wojewoda Lubuski, Lubuski Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny oraz dyrektorzy wydziałów LUW przedstawili aktualną sytuację epidemiczną w województwie oraz omówili działania związane ze zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Przypominamy Państwo o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i stosowaniu się do obowiązujących zaleceń, tj.:

•         utrzymywanie dystansu 1,5 m od innych osób;

•         zasłanianie nosa i ust;

•         częste mycie i dezynfekcja rąk.


WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (09.11.2020 r.)

W  dniu 09.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 3 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy oraz o 3 zgonach. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 189 osób  zakażonych koronawirusem oraz 12 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

•             utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,

•             zasłanianie ust i nosa,

•             częste mycie i dezynfekcja rąk.

  

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (08.11.2020 r.)

W  dniu 08.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 8 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy oraz o 1 zgonie. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 186 osób  zakażonych koronawirusem oraz 9 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (07.11.2020 r.)

W  dniu 07.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 16 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy oraz o 2 zgonach. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 178 osób  zakażonych koronawirusem oraz 8 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (06.11.2020 r.)

W  dniu 06.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 6 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 162 osoby  zakażone koronawirusem oraz 6 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

 


WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (05.11.2020 r.)

W  dniu 05.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 13 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 156 osób  zakażonych koronawirusem oraz 6 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

•             utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,

•             zasłanianie ust i nosa,

•             częste mycie i dezynfekcja rąk.

 

 

NOWE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM (04.11.2020 r.)

Poniżej przedstawiamy zestawienie nowych obostrzeń ogłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów na konferencji prasowej w dniu 04.11.2020 r. Przedstawione zasady zaczną obowiązywać od najbliższej soboty, tj. od dnia 07.11.2020 r.

Najważniejsze zmiany

 • Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 listopada;
 • Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 29 listopada;  

Uwaga! Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach.

 • Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – od 7 listopada do 29 listopada;  
 • Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od 7 listopada do 29 listopada;
 • Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;
 • Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada
 • Kościoły: 1 os/15m2 – od 7 listopada do 29 listopada  

 

Przypominamy także o aktualnie obowiązujących środki bezpieczeństwa (przedłużone do 29 listopada):

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • zawieszenie działania sanatoriów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób;
 • zakaz organizowania spotkań i imprez;
 • ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego).

Aktualne informacje o wprowadzanych obostrzeniach znajdą Państwo pod adresem: Will open in new windowhttps://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 


 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (04.11.2020 r.)

W dniu 04.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 8 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 143 osoby zakażone koronawirusem oraz 6 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (03.11.2020 r.)

W  dniu 03.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 2 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 135 osób  zakażonych koronawirusem oraz 6 zgonów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.
 

 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (02.11.2020 r.)

W  dniu 02.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 5 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy oraz o 2 zgonach. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 133 osoby zakażonych koronawirusem oraz 6 zgonów. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby, które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (1.11.2020 r.)

W  dniu 01.11.2020 r. otrzymaliśmy informację o 9 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 128 osób zakażonych koronawirusem oraz 4 zgony. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby, które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

 

 


 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (31.10.2020 r.)

W  dniu 31.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o 14 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 119 osób zakażonych koronawirusem oraz 4 zgony. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby, które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

 


 

WAŻNE. INFORMACJA O NOWYCH OBOSTRZENIACH ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM (30.10.2020 r.)

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Prezesa Rady Ministrów na dzisiejszej konferencji prasowej,  w dniach 31.10-02.11 cmentarze na terenie Polski będą zamknięte.

 

 


 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (29.10.2020 r.)

 

W  dniu 29.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o 19 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 105 osób zakażonych koronawirusem oraz 4 zgony. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby, które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

 

 


 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (28.10.2020 r.)

 

W  dniu 28.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o 6 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy oraz o 3 zgonach. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 86 osób zakażonych koronawirusem oraz 4 zgony. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby, które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,

 


 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (27.10.2020 r.)

 

W  dniu 27.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o 15 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 80 osób zakażonych koronawirusem oraz 1 zgon. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby, które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.
 

 

APEL I ZALECENIA INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU DORADCZEGO DS. COVID-19 PRZY PREZESIE PAN Z 11 PAŹDZIERNIKA 2020R. (26.10.2020 r.)

 

Poniżej przedstawiamy Państwu apel i zalecenia interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN z 11 października 2020 r.:

„Pierwsza fala COVID-19 przeszła przez Polskę łagodniej niż w innych krajach, kosztem szybko wprowadzonych dużych restrykcji. Teraz jednak,  wraz z nadejściem jesieni, lawinowo rośnie liczba wykrytych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i niestety także śmierci pacjentów z chorobą COVID-19. Wiele niezdiagnozowanych osób zakaża kolejne. Sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Musimy zdać sobie sprawę, że jeśli w tej chwili powszechnie i solidarnie nie zmienimy naszego lekceważącego postępowania, to za miesiąc spotka nas tragedia całkowicie zablokowanego systemu opieki zdrowotnej. Już teraz wolne miejsca w szpitalach kończą się bardzo szybko.

Grozi nam to, że w najbliższym czasie wielu ludzi pozbawionych pomocy umrze w domach lub nawet na ulicach. Prognozy wskazują na to, że w kolejnych dniach sytuacja będzie się pogarszać. Nawet natychmiastowe całkowite zamknięcie gospodarki (lockdown) przyniosłoby pierwsze pozytywne efekty dopiero za około dwa tygodnie. Jednak medycyna i gospodarka to naczynia połączone. Koszty ponownego zamknięcia gospodarki będą ogromne, dlatego powinniśmy uniknąć tego kroku za wszelką cenę. Aby zapobiec najgorszemu, nie wystarczą same rządowe dekrety i wprowadzenie stanu wyjątkowego. To my, obywatele, wspólnie musimy podjąć działania, zmienić nasze zachowanie, aby uchronić najbardziej narażonych. Ty i ja już teraz możemy wspólnie zabezpieczyć siebie i bliskie nam osoby, stosując się rygorystycznie do następujących zaleceń.

Zalecenia dla każdego/każdej z nas:

1. Nie pluj i nie kichaj na los swoich bliskich, znajomych i napotkanych nieznajomych. Z każdym wydechem z ust i nosa wydostają się drobne kropelki śliny i wydzieliny nosowej. Opadają one zwykle na ziemię w odległości mniejszej niż 1,5 m od emitującej je osoby. Jeśli mówimy spokojnym głosem, jest ich więcej i osiągają nieco większy zasięg. Gdy podnosimy głos, docierają one jeszcze dalej, a gdy krzyczymy lub głośno śpiewamy ich zasięg jest już spory i jest ich znacznie więcej. Kropelki emitowane przez osobę zakażoną zawierają wirus SARS-CoV-2. Droga kropelkowa jest głównym sposobem zakażania się. Dlatego tak ważnym, może nawet najważniejszym, jest zalecenie, aby zachowywać dystans co najmniej 1,5 metra od innych osób i aby nosić maseczkę zakrywającą nos i usta (nawet wykonaną domowym sposobem). Jeśli to możliwe przenieś spotkania ze znajomymi na otwartą przestrzeń. Podróżuj tylko gdy jest to konieczne.

2. Myj często ręce, a jeżeli to niemożliwe, stosuj środki odkażające.

3. Jeśli źle się czujesz, masz „grypę”, „przeziębiłeś się”/”przeziębiłaś” – nie wychodź, nie spotykaj się z innymi ludźmi. Poczekaj, aż objawy całkiem znikną, a nawet dzień lub dwa dłużej. Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu, czy nie należy wykonać badania w kierunku COVID-19.

4. Jeśli rozpoznano u Ciebie COVID-19 lub straciłeś węch i smak – poinformuj osoby, z którymi miałeś/miałaś kontakt w ciągu 2 dni przed pojawieniem się objawów. To prawda, jest to urzędowym obowiązkiem inspekcji sanitarnej, ale strasznie przepracowani i wyczerpani pracownicy tej inspekcji  mogą nie dać rady zareagować szybko. 

5. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, wśród którego rówieśników lub opiekunów rozpoznano COVID-19 (np. taką informację przesłała szkoła czy przedszkole), nie wychodź bez potrzeby z domu, rygorystycznie utrzymuj dystans w pracy, noś maseczkę, myj i dezynfekuj ręce, a przy najmniejszych objawach u siebie lub u dziecka poinformuj lekarza pierwszego kontaktu. Unikaj kontaktu z osobami z grupy ryzyka.

6. Postępuj podobnie, jeżeli dostaniesz taką informację od znajomego lub współpracownika.

7. W miarę możliwości, zachowując środki ostrożności, pomagaj sąsiadom i znajomym, szczególnie osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Bądź solidarny!

Zalecenia dla pracodawców lub dla osób odpowiedzialnych za innych:

8. Twój pracownik jest przeziębiony albo miał kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 – sam zorganizuj mu pracę zdalną. Oficjalna kwarantanna może się opóźnić.

9. Już teraz wprowadź pracę zdalną w jak największym możliwym zakresie. Pamiętaj, że zatłoczone środki transportu publicznego, którymi podróżują Twoi pracownicy do pracy i z pracy do domu, są miejscem, w którym łatwo się zarazić SARS-CoV-2 lub grypą. Praca zdalna sprawi, że tłok w środkach transportu publicznego, szczególnie w godzinach szczytu, będzie mniejszy.

10. Pamiętaj jednak, aby nakładać na innych tylko te rygory i ograniczenia, które są uzasadnione dostępną wiedzą i dowodami naukowymi, a nie wypływają jedynie z Twojego osobistego przekonania lub gwałtownych emocji.

11. Zadbaj o to, aby wszelkie restrykcje były jasno przedstawione i w pełni zrozumiałe dla wszystkich.

12. Rygory przesadne i niezrozumiałe są lekceważone i przynoszą efekt odwrotny do zamierzonego.

13. Twój przykład jest kluczowy dla osób zależnych od Ciebie. Jeżeli nie przestrzegasz zasad higieny oraz kwarantanny, ci, którzy Ciebie naśladują, również tego nie zrobią.

Zalecenia dla seniorów:

14. Unikaj zatłoczonych miejsc, staraj się minimalizować jakikolwiek kontakt – nawet z dziećmi i wnukami.

15. Ogranicz spotkania towarzyskie.

Zalecenia dla pracowników medycznych każdego szczebla:

16. Nie zapominaj, że gdy jesteś lekarzem, pielęgniarką czy innym pracownikiem medycznym to związane jest to z pewną odpowiedzialnością! Nie zakładaj, że walka z COVID-19 Ciebie nie dotyczy. Stosując środki ochrony osobistej możesz nadal udzielać pomocy swoim pacjentom. Jeżeli tylko możesz, to niezwłoczne udziel pomocy chorym, którzy się do ciebie zgłaszają.

Pamiętaj: postępując zgodnie z powyższymi zasadami chronisz nie tylko siebie, ale i swoją rodzinę i bliskich. Suma tych bardzo prostych działań znacznie ograniczy już za dwa tygodnie codzienną liczbę zachorowań. Ale tylko wtedy, gdy będziemy się do nich stosowali powszechnie i rygorystycznie. Pozwoli to na w miarę sprawne działanie systemu ochrony zdrowia także za dwa tygodnie czy miesiąc, pomoże to uniknąć śmierci wielu osób i ponownego lockdownu.

Jeżeli nie zastosujemy się do powyższych zaleceń, narazimy na śmierć członków rodziny,  bliskich i przyjaciół, a także Polskę na zapaść gospodarczą i cywilizacyjną. To z kolei sprawi, że swoją nieodpowiedzialnością zgotujemy teraźniejszym dzieciom, jak i przyszłym pokoleniom, przyszłość nie do pozazdroszczenia.

O zespole

Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 roku. Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński). Funkcję sekretarza pełni dr Aneta Afelt

(Uniwersytet Warszawski). Członkami zespołu są ponadto prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny), prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny).”

 

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA 

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy;
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • zalecenie ograniczenia przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Aktualne informacje i obowiązujące zasady i restrykcje znajdą Państwo pod adresem: Will open in new windowhttps://www.gov.pl/web/koronawirus


WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (23.10.2020 r.)

 

W  dniu 23.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o 7 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 65 osób zakażonych koronawirusem oraz 1 zgon. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby, które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.
 

 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (22.10.2020 r.)

 

W  dniu 22.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o 1 kolejnym potwierdzonym przypadku COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 58 osób zakażonych koronawirusem oraz 1 zgon. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby, które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.

 
WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (21.10.2020 r.)
 

 W  dniu 21.10.2020 r.  otrzymaliśmy informację o 5 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 57 osób zakażonych koronawirusem oraz 1 zgon. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.
 
 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (19.10.2020 r.)

 

W  dniu 19.10.2020 r. w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy informację o 28 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy (w tym 25 pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego). Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 52 osoby zakażone koronawirusem oraz 1 zgon. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

 • utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk.
 

 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (19.10.2020 r.)

 

W  dniu 19.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o 2 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 24 osoby zakażone koronawirusem oraz 1 zgon. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

•             utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,
•             zasłanianie ust i nosa,
•             częste mycie i dezynfekcja rąk.


 

WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (17.10.2020 r.)

 

W  dniu 17.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o 3 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 22 osoby zakażone koronawirusem oraz 1 zgon. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

•             utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,

•             zasłanianie ust i nosa,

•             częste mycie i dezynfekcja rąk.


 

POSIEDZENIE GMINNEGO SZTABU KRYZYSOWEGO (16.10.2020 r.)

W związku z włączeniem od najbliższej soboty powiatu międzyrzeckiego do tzw. „strefy czerwonej”, Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia zwołał dnia 16.10.2020 r. posiedzenie gminnego sztabu zarządzania kryzysowego. Głównymi tematami posiedzenia były organizacja pracy placówek edukacyjnych, formy wsparcia seniorów, organizacja pracy OSiR, SOK, OPS. Ponadto informację o prowadzonych działaniach przekazali przedstawiciele Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Prezes skwierzyńskiego szpitala.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Lesław Hołownia – Burmistrz Skwierzyny,
 • Wojciech Kowalewski – Zastępca Burmistrza Skwierzyny,
 • Bożena Kaśków – Sekretarz Gminy Skwierzyna,
 • Dominika Machajska – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i BHP,
 • Karol Igielski – Kierownik referatu spraw społecznych,
 • ppor. Damian Misterski – 151 blp Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • Katarzyna Jarmuła – po. Kierownika Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor,
 • Marta Pawluk – Kuźmińska – Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej
  w Trzebiszewie,
 • Maciej Zawidzki – Dyrektor Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury,
 • Anna Zabielska – Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Jakub Nawrot – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie,
 • Leszek Pawłowski – Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie,
 • Krystyna Filipiak – Wowczko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Murzynowie,
 • asp. sztab. Tomasz Holowiński – Komisariat Policji w Skwierzynie,
 • Grzegorz Mrowicki – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Skwierzynie,
 • Edyta Broniewska – Prezes Szpitala im. Dr n. med. Radzimira Śmigielskiego
  w Skwierzynie  

Na terenie Gminy Skwierzyna zdiagnozowano do tej pory 19 przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 1 śmiertelny.

1. Omówiono obostrzenia strefy czerwonej.
2. Omówiono wyniki kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miejskiego w jednostkach podległych dot. przestrzegania zasad, procedur i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Burmistrz przekazał zalecenia jednostkom podległym w sprawie:
- dowozu uczniów do szkół,
- zajęć pozalekcyjnych,
- internatu ZSTiO,
- świetlicy środowiskowej,
- opieki na seniorami,
- opieki nad bezdomnymi,
- zajęć sekcji SOK i OSiR,
- funkcjonowania Dziennego Domu Senior Wigor,
- funkcjonowania Klubów Malucha, Przedszkoli i Szkół.

1. Prezes skwierzyńskiego szpitala Edyta Broniewska i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych omówili sytuacje w swoich placówkach.

2. Przedstawiciel Policji asp. sztab. Tomasz Hołowiński omówił działania policji w tym o kontrolach osób przebywających w kwarantannie oraz kontroli przestrzegania zakrywania ust i nosa.  

3. Ppor. Damian Misterski w imieniu płk. Artura Filipowicza – dowódcy 151 bpl Wojsk Obrony Terytorialnej deklarował pełne wsparcie i pomoc w walce z pandemią.  

 

Na zakończenie spotkania Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia poinformował, że posiedzenia gminnego sztabu zarzadzania kryzysowego będą się odbywały cykliczne.

 


 

KORONAWIRUS - INFORMACJE DLA SENIORÓW (16.10.2020 r.)

 


 


PILNE. POWIAT MIĘDZYRZECKI W STREFIE CZERWONEJ (15.10.2020 r,)

Od 17 października w całym kraju zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa, a powiat międzyrzecki (w tym gmina Skwierzyna) znajdzie się w tzw. „strefie czerwonej”. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Wszystkie aktualne zasady i informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Poniżej przedstawiamy ograniczenia, które będą nas obowiązywać od soboty 17 października:

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

 


WAŻNE. KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY

 

W dniu 15.10.2020 r. w godzinach wieczornych otrzymaliśmy informację o 2 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 19 osób zakażonych koronawirusem oraz 1 zgon. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

•             utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,

•             zasłanianie ust i nosa,

•             częste mycie i dezynfekcja rąk.

 

 

 

 WAŻNE. KOMUNITAK BURMISTRZA SKWIERZYNY (15.10.2020 r.)

 

W dniu 15.10.2020 r. otrzymaliśmy informację o 3 kolejnych potwierdzonych przypadkach COVID-19 u mieszkańców naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Skwierzyna odnotowano 17 osób zakażonych koronawirusem oraz 1 zgon. Służby sanitarno-epidemiologiczne prowadzą wywiady epidemiczne oraz nakładają obowiązek kwarantanny na osoby które miały kontakt z  chorymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu zleceń epidemiologicznych, tj.

•             utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 metra od innych osób,

•             zasłanianie ust i nosa,

•             częste mycie i dezynfekcja rąk.

 

KOMUNIKAT (14.10.2020 r.)

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną przy szpitalu w Skwierzynie od dzisiaj (14 października) funkcjonuje punkt pobrań materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2.

Bezpłatne badania wykonywane są:

- osobom skierowanym na badanie przez lekarza POZ

- osobom objętych kwarantanną, dojeżdżających na badanie samochodem (drive thru);

- osobom posiadającym skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, albo rehabilitację uzdrowiskową;

- opiekunom dzieci w przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych;

- osobom kierowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą w Zakładach Rehabilitacji Leczniczej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes KRUS;

Udając się na badanie należy posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem i podać nr PESEL. Ze względu na reżim sanitarny prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. 513 253 818. Badania wykonywane są we wszystkie dni tygodnia, w godz. 12.00-16.30

Zasady zlecania testów oraz schematy postępowania z pacjentem w zależności od stanu zdrowia znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-zlecania-testow-na-koronawirusa


 

WSPARCIE DLA SENIORÓW (13.10.2020 r.)

Poniżej przedstawiamy informacje o rządowych rozwiązaniach na rzecz ochrony seniorów przed pandemią koronawirusa.

Godziny dla seniora od 15 października

Od 15 października 2020 r. wprowadzone zostaną godziny dla seniora. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy będą mogły zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia. Pozwoli to na ograniczenie ryzyka potencjalnego zakażenia.

To jednak nie jedyne rozwiązanie, które pomoże chronić osoby starsze. Oprócz tego:

 • zaostrzone zostaną zasady epidemiczne w domach pomocy społecznej i placówkach opieki,
 • zaleca się maksymalne ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. roku życia.

Przede wszystkim – solidarność między pokoleniami

Ochrona seniorów nie uda się bez międzypokoleniowej solidarności społecznej! Dlatego też apelujemy o niesienie pomocy i wsparcia osobom starszym i samotnym. Każdy może włączyć się w takie działanie poprzez zwykłe zrobienie zakupów, wykupienie leków w aptece czy odebranie przesyłki na poczcie.

System wsparcia dla seniorów opiera się na działaniach wolontariuszy, organizacji społecznych oraz samorządów i państwa. W pomoc osobom starszym włączają się m. in. harcerze i organizacje pozarządowe. Rząd przeznaczy 38 mln złotych dla domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie sanitarne oraz wsparcie pracowników tych placówek. Działamy wspólnie na rzecz bezpieczeństwa naszych seniorów.  

Zasady bezpieczeństwa – DDMA

Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania, tzw. DDMA:

 • dystans
 • dezynfekcja
 • maseczka
 • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. 

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Akcja #WspierajSeniora

Przypominamy o akcji #WspierajSeniora. Warto pomagać osobom ze swojego najbliższego otoczenia. W czasie trwającej epidemii można to zrobić z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

Jak pomagać? – Cztery proste kroki:

 • pobierz plakat #WspierajSeniora (dostępny do ściągnięcia poniżej)
 • podaj namiary na siebie – imię i numer telefonu
 • wydrukuj go i…
 • powieś na swoich drzwiach, na klatce lub na najbliższym słupie ogłoszeniowym.
 • Czekaj na telefon!

Od nas wszystkich zależy jak poradzimy sobie z epidemią koronawirusa. Dlatego bądźmy solidarni i odpowiedzialni za drugiego człowieka. Czasem wystarczy:

 • zrobienie zakupów,
 • wyprowadzenie psa,
 • odbiór przesyłki z poczty,
 • wykupienie recepty.

Ten niewielki gest może uratować wiele osób.

Włączmy się w system wsparcia

Zinstytucjonalizowany system wsparcia działa w oparciu o działania samorządów, m. in. poprzez ośrodki pomocy społecznej. Jednak, każdy kto pragnie się zaangażować, może zostać wolontariuszem. Aby pomagać, możemy też zgłosić się do takiego ośrodka pomocy społecznej w swojej okolicy. Ich lista znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawiru/wolontariat


 


 

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM (10.10.2020 r.)

 

Decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. W związku z tym wprowadzone zostaną nowe rygory i obostrzenia, które przedstawiamy poniżej:

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Będzie to obowiązkowe w całym kraju!  

Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Lokale gastronomiczne – nowe zasady

Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. 

Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Na imprezach okolicznościowych – mniej gości

W sytuacji, kiedy planujesz organizację chrzcin, wesel czy innych imprez okolicznościowych, powinieneś pamiętać, że obowiązuje limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. W strefie czerwonej – 50 osób, w pozostałych powiatach - 75 osób. Abyś mógł się odpowiednio przygotować, to ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym okresem dostosowawczym, a więc 17 października.

Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności. Jak to wygląda w pozostałej części kraju?

W przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2. 

Dbaj o bezpieczeństwo podczas zgromadzenia

Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

Więcej informacji na temat koronawirusa znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-zasady-bezpieczenstwa

 


 

SKWIERZYŃSKI SZPITAL WZBOGACIŁ SIĘ O NOWY SPRZĘT - STACJĘ DO DEZYNFEKCJI RĄK (29.05.2020r.)

Z inicjatywy Władysława Komarnickiego - senatora RP Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego w Skwierzynie otrzymał bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk.

W oficjalnym dziś przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Władysław Komarnicki - senator RP, Lesław Hołownia - burmistrz Skwierzyny, Rafał Maćkowiak - prezes spółki Rasska, Edyta Broniewska - prezes skwierzyńskiego szpitala, Jolanta Prędkiewicz - naczelna pielęgniarka szpitala oraz Anna Pabiniak - pielęgniarka epidemiologiczna szpitala.

- Bardzo się cieszę, że inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem p. Rafała i w skwierzyńskim szpitalu stanęła bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk, dzięki któremu mieszkańcy Skwierzyny będą czuli się bezpieczniej - powiedział Władysław Komarnicki.

- Pomysł na zaprojektowanie i wyprodukowanie urządzenia narodził się w mojej głowie podczas narodowej kwarantanny - mówił Rafał Maćkowiak, prezes zarządu Rasska Sp. z o.o. ze Swarzędza i jednocześnie darczyńca. Cieszę się, że dziś mogę takie urządzenie przekazać szpitalowi w Skwierzynie.

- W imieniu mieszkańców Skwierzyny i personelu medycznego bardzo dziękuję za przekazany dziś sprzęt do dezynfekcji rąk. Dzięki niemu będziemy czuli się bezpieczniej i będzie nam łatwiej zwalczać pandemię koronawirusa - zaznaczył Lesław Hołownia.

Automatyczna stacja z dozownikiem stanęła na korytarzu w okolicach miejsca rehabilitacji budynku A skwierzyńskiego szpitala.


ŁAGODZENIE OBOSTRZEŃ - IV ETAP (27.05.2020r.)


NIE ODKŁADAJ WIZYTY U LEKARZA! (26.05.2020r.)

Drodzy pacjenci, mieszkańcy Skwierzyny - nie odkładajcie wizyt u lekarza! Szpital w Skwierzynie jest gotowy na przyjęcia pacjentów.

Zatroszcz się o swoje zdrowie i nie odkładaj leczenia na później. Oddziały szpitalne, poradnia lekarza rodzinnego, większość naszych poradni specjalistycznych i pracowni diagnostyczne przyjmuje pacjentów bez zmian. Wznawiane są zabiegi rehabilitacyjne w pracowniach w Skwierzynie i Przytocznej. Wizyty, badania oraz operacje i zabiegi realizujemy z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

 Z powodu zagrożenia koronawirusem dużo osób rezygnowało z wizyt u lekarzy i zaplanowanego leczenia. Cały czas należy zachować ostrożność i przestrzegać zaleceń, ale każdy kto powinien skorzystać z porady lekarza czy wykonać niezbędną diagnostykę może bez obaw korzystać z usług skwierzyńskiego szpitala.

 Zapraszamy!

Alina Mandziuk
Biuro Zarządu
NZOZ Szpital w Skwierzynie


 

WAŻNY KOMUNIKAT - HALE SPORTOWE I REKREACYJNE (22.05.2020r.)

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Skwierzyny NR 0050.53.2020 z dnia 22 maja 2020 roku od najbliższego poniedziałku otwarte zostają dla stowarzyszeń i klubów sportowych  hale sportowe i rekreacyjne stanowiące własność Gminy Skwierzyna, wg. wytycznych wskazanych przez Ministerstwo Sportu (https://www.gov.pl/web/sport/rusza-iii-etap-odmrazania-polskiego-sportu), tj. między innymi:

Limity osób, które będą mogły jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni.

Powierzchnia

Liczba osób korzystających

Liczba trenerów

do 300 m²

12

1

od 301 m² do 800 m²

16

2

od 801 m² do 1000m²

24

2

powyżej 1000m²

32

3

 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych będą obowiązywać zasady takie jak:

 • weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt (zarządca),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć.

APEL BURMISTRZA SKWIERZYNY DO MIESZKAŃCÓW (15.05.2020r.)

Szanowni Państwo,

Od 16 kwietnia w Polsce obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy (poza pewnymi wyjątkami), kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chronimy siebie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Przypominam, że obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy przebywania na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług.

Zdaję sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni tym, jak długo trwa obecna sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie. Wiosenna pogoda również sprzyja  większej swobodzie i rozluźnieniu rygorów. Nie jest to jednak niestety jeszcze moment, w którym możemy sobie na to pozwolić.

Pełną listę obowiązujących ograniczeń znajdą Państwo pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Zwracam się do Państwa z apelem o zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych. Jest to wyrazem troski i szacunku do osób przebywających w naszym otoczeniu.

Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia


INFORMACJA (14.05.2020r.)

Informujemy, iż Burmistrz Skwierzyny wydał zarządzenie zezwalające na otwarcie obiektów sportowych od 18 maja 2020 roku, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie. Zarządzenie dotyczy następujących obiektów: Skwierzyna ul. Sportowa 1, (boisko trawiaste, boisko syntetyczne, kort tenisowy), Murzynowo ul. Sportowa 7 (boiska trawiaste).

Z obiektów będą mogły korzystać stowarzyszenia oraz kluby sportowe wyłącznie pod nadzorem trenerów i opiekunów.   

Szczegółowych informacji odnośnie harmonogramu udostępniania obiektów dla poszczególnych grup udziela Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie.

Jednocześnie przypominamy, że nadal zamknięte pozostają place zabaw oraz siłownie plenerowe.


ŁAGODZENIE OBOSTRZEŃ - III ETAP (13.05.2020r.)


INFORMACJA (11.05.2020r.)

W związku z panującą epidemią w teorii każdy pacjent podejrzany o infekcję SARS-CoV-2 powinien zostać przebadany metodą RT-PCR, aby zakwalifikować go do grupy pacjentów zdrowych lub chorych, co stanowiłoby sytuację idealną. Takie rozwiązanie jest obecnie nie możliwe z powodu braku odpowiedniej ilości testów i ogromnych wyzwań logistycznych z tym związanych.

Sieć Laboratoriów Diagnostyka proponuje wykonywanie dla wszystkich chętnych do podjęcia współpracy instytucji i osób następujące badania:

-Koronawirus SARS-Co-V-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny (test kasetkowy) służący do jakościowego wykrywania przeciwciał w surowicy ludzkiej.

-Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM/IgA, półilościowo (Vircell).

-Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG półilościowo (Vircell).

-Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM/IgA SARS-CoV-2, półilościowo (Vircell).

-Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgA SARS-CoV-2, półilościowo (Euroimmun).

Badania te umożliwiają półilościową ocenę ludzkich przeciwciał w surowicy w celu wsparcia diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 i stanowi uzupełnienie bezpośredniego wykrywania antygenu.
Oznaczenie przeciwciał umożliwia potwierdzenie zakażenia SARS-Co-V-2 u pacjentów z typowymi objawami oraz przy podejrzeniu przypadków bezobjawowych.
Powinny być wykonywane u osób, u których objawy infekcji pojawiły się lub kontakt z osobą podejrzaną o COVID-19 miał miejsce w okresie nie krótszym niż 7 – 10 dni.
Wyniki zawsze powinny być interpretowane razem z objawami klinicznymi.

W swojej ofercie posiadamy również badanie 4868 SARS – CoV-2 (Covid-19) badanie w kierunku koronawirusa SARS-Co-2 wykonywane jest metodą RT-PCR (wymaz), która pozwala na identyfikację sekwencji genów charakterystycznych dla wirusów z grupy betakoronawirusów (gen E) oraz genów specyficznych dla SARS CoV-2 (np. geny N, RdRp, ORF1ac). Badanie pozwala bezpośrednio potwierdzić zakażenie koronawirusem SARS CoV-2. Badanie nie jest wykonywane w punktach pobrań DIAGNOSTYKA ze względów logistycznych, natomiast dostępne dla instytucji po wcześniejszym ustaleniu miejsca i czasu pobrania.

Powyżej opisane badania są bardzo istotne ze względów epidemiologicznych, a również jakże ważnego w obecnej sytuacji poczucia bezpieczeństwa pracowników instytucji, firm oraz mieszkańców w rozumieniu indywidualnej jednostki.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie firmy, instytucje do kontaktu w celu zaproponowania indywidualnych ofert na wykonanie powyżej wymienionych badań. Istnieje możliwość zorganizowania akcji pobrań dla większych grup jednocześnie w wyznaczonym i dogodnym dla obu stron dniu i miejscu lub w formie indywidualnych pobrań w dostępnych punktach Diagnostyki.

W przypadku zainteresowania wykonywaniem powyższych badań prosimy o kontakt. W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zachęcam do współpracy.

Anna Mendowska
Przedstawiciel Medyczny
Region Zachodni Laboratorium Gorzów Wlkp.
tel.: 881 250 210


 INFORMACJA BURMISTRZA SKWIERZYNY WS. OTWARCIA PRZEDSZKOLI I KLUBÓW DZIECIĘCYCH (05.05.2020r.)

Burmistrz Skwierzyny informuje, iż kluby dziecięce oraz przedszkola nadal pozostaną zamknięte. Opracowane przez dyrektorów jednostek „Procedury epidemiczne”, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,zostały przesłane do akceptacji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.

W momencie otrzymania zwrotnej informacji z PSS-E w Międzyrzeczu oraz analizy bieżącej sytuacji epidemicznej, Burmistrz Skwierzyny podejmie decyzję o ewentualnym wznowieniu działalności klubów dziecięcych oraz przedszkoli.                                          

Burmistrz Skwierzyny
(-) Lesław Hołownia


KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY WS. OTWARCIA BOISK I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH (04.05.2020r.)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skwierzyna,

Mając na względzie zdrowie mieszkańców oraz potencjalne zagrożenie rozwoju epidemii koronawirusa, podjąłem decyzję o dalszym zamknięciu do odwołania boisk przyszkolnych, obiektów OSiR, stadionów, placów zabaw, siłowni plenerowych, miejsc rekreacji na terenie Gminy Skwierzyna. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie jesteśmy zobowiązani do podejmowania rozważnych decyzji, które minimalizują zagrożenia związane z panującą pandemią.

Prosząc o zrozumienie i dyscyplinę łączę wyrazy szacunku.                                                                                          

Z poważaniem
Burmistrz Skwierzyny 
(-) Lesław Hołownia


KRÓL WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO PRZYPOMINA!!! (15.04.2020r.)

Król Władysław Jagiełło przypomina - od 16 kwietnia 2020r. (czwartek) wszyscy mieszkańcy Gminy Skwierzyna w maseczkach!!!


POZDROWIENIA OD SKWIERZYŃSKIEJ MASKOTKI (13.04.2020r.)

Skwierzyńska maskotka pozdrawia Wszystkich mieszkańców naszej gminy i przypomina: Zostań w domu! Jak musisz wyjść to tylko w maseczce!

Może ona uchronić przed zakażeniem wirusem. Niech ta maseczka na twarzy, będzie symbolem szacunku dla drugiego człowieka, w tym trudnym dla nas Wszystkich czasie.

Chrońmy siebie, bliskich i znajomych.

#będziedobrze #bedziepieknie #będzienormalnie #rodzina #family #atmosfera #dobryhumor #dobrynastrój #zostańwdomu #przemyślenia #rozmowy #spokój #zrozumienie #bezpieczeństwo #czasspokoju #maseczka #nośmaseczkę #bezpieczeństwo #skwierzynacity #skwierzyna #gminaskwierzyna #urzadmiejskiwskwierzynie #postępowanie #zalecenia #wytyczne #zapobieganie  #mieszkańcyskwierzyny #szacunek #człowiek


PRZYPOMINAMY! (09.04.2020r.)


STRAŻACY W WALCE Z KORONAWIRUSEM (08.04.2020r.)

Od 24 marca 2020 roku strażacy jednostek OSP ze Skwierzyny, Murzynowa, Trzebiszewa i Świniar prowadzą działania w związku ze zwalczaniem epidemii koronawirusa.

Zadania jakie realizują to m.in.:
- przekazywanie mieszkańcom komunikatów przy pomocy urządzeń rozgłośnieniowych,
- codzienna dezynfekcja wyznaczonych miejsc publicznych,
- organizacja polowej izby przyjęć przy skwierzyńskim szpitalu,
- kolportaż maseczek wielokrotnego użytku dla gospodarstw domowych.

Apelujemy o powszechne używanie maseczek w miejscach publicznych. 

Wychodząc z domu załóżmy maseczkę - chrońmy siebie, bliski i innych.  

Materiał TVP Gorzów Wielkopolski dostępny TUTAJ.


MASECZKI DOJECHAŁY. AKCJA DYSTRYBUCJI TRWA! (07.04.2020r.)

Do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie dotarło właśnie 5.000 szt. maseczek ochronnych. Obecnie skwierzyńscy urzędnicy przygotowują zestawy, które trafią do każdej rodziny na terenie gminy. W naszej samorządowej wspólnocie jest ponad 4.200 gospodarstw domowych.

Maseczki zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych przez naszych strażaków. Informujemy, iż skrzynki na listy zostały poddane dezynfekcji.

W przypadku większego zapotrzebowania na maseczki uszyją je wolontariuszki działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie. Do tej pory Panie uszyły już ponad 1.500 szt., które zostały przekazane skwierzyńskiemu szpitalowi.

Wychodząc z domu załóż maseczkę. Może ona uchronić przed zakażeniem tym śmiercionośnym wirusem. Niech ta maseczka na twarzy, będzie symbolem szacunku dla drugiego człowieka, w tym trudnym czasie.


ZOSTAŃ W DOMU! JAK MUSISZ WYJŚĆ TO TYLKO W MASECZCE! (04.04.2020r.)

Zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy Skwierzyna z apelem o powszechne używanie maseczek w miejscach publicznych. Informuję, że zamówiliśmy 5.000 szt. maseczek wielokrotnego użytku, które w przyszłym tygodniu dostarczymy (po 1 szt.) do każdej rodziny w naszej gminie (na terenie gminy Skwierzyna jest ok. 4.200 gospodarstw domowych).

W przypadku większego zapotrzebowania na maseczki uszyją je wolontariuszki działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie. Do tej pory Panie uszyły już ponad 1.500 szt., które zostały przekazane skwierzyńskiemu szpitalowi.

APELUJĘ

Wychodząc z domu załóż maseczkę.
Może ona uchronić przed zakażeniem tym śmiercionośnym wirusem. 
Niech ta maseczka na twarzy,
będzie symbolem szacunku dla drugiego człowieka, w tym trudnym czasie.  

Burmistrz Skwierzyny
Lesław Hołownia


POLOWA IZBA PRZYJĘĆ W SZPITALU W SKWIERZYNIE (03.04.2020r.)

Dnia 02.04.2020 roku Burmistrz Skwierzyny wystąpił do Wojewody Lubuskiego z prośbą o namiot pneumatyczny, który wykorzystany został jako polowa przyszpitalna izba przyjęć.

Z polecenia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. namiot został dostarczony z ośrodka szkolenia KW PSP ze Świebodzina, który już po nieco godzinie przyjechał na teren szpitala, a strażacy z OSP w Skwierzynie ustawili go w miejscu wskazanym przez personel placówki. Namiot wyposażony jest w nagrzewnicę, oświetlenie, środki dezynfekcyjne, miejsce przyjęcia pacjentów.

Ponadto Burmistrz Skwierzyny wystąpił do dowódcy 151. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej ze Skwierzyny - ppłk. Artura Filipowicza o pomoc żołnierzy przy kontroli osób wchodzących do szpitala, którzy służbę pełnią przez całą dobę. Batalion wchodzi w skład 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Każda osoba wchodząca na teren szpitala ma obowiązek przejść wstępne badanie (pomiar temperatury) oraz wypełnić ankietę w kierunku wywiadu zarażenia koronawirusem.


HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W SKWIERZYNIE (03.04.2020r.)

Przedstawiamy Państwu harmonogram i godziny dyżurów aptek działających na terenie Gminy Skwierzyna.

Pełna lista z podziałem na dni dyżurów i godziny otwarcia dostępna jest TUTAJ.


WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKWIERZYNA (02.04.2020r.)

Od dnia 01.04.2020 r. decyzją Burmistrza Skwierzyny strażacy OSP prowadzą codzienną dezynfekcję wybranych miejsc publicznych na terenie gminy.


SKWIERZYNA:
- przystanek autobusowy ul. Batorego,
- przystanek autobusowy ul. Łokietka,
- ławki wokół ratusza + poręcze przy wejściu do ratusza,
- ławki ul. Piłsudskiego (deptak),
- przystanek PKS ul. Dworcowa,
- ławki na peronach PKP,
- brama cmentarna + punkty poboru wody,
- furtki i poręcze przy wejściach do kościołów (Zbawiciela i Św. Mikołaja),
- sygnalizacja świetlna przy ul. Batorego,


MURZYNOWO:
- przystanek ul. Skwierzyńska,
- przystanek ul. Kościelna,
- brama cmentarna,
- wejście do kościoła,


GOŚCINOWO:
- brama cmentarna,
- przystanek autobusowy Gościnowo,


DOBROJEWO:
- wejście do kościoła,
- przystanek autobusowy Dobrojewo,


GOŚCINOWO:
- brama cmentarna,
- przystanek autobusowy Gościnowo,


TRZEBISZEWO:

- bramki wejściowe + poręcze przy wejściu do kościoła,
- przystanki autobusowe Trzebiszewo,
- brama wejściowa na cmentarz + punkt poboru wody,
- ławki na peronie PKP,


ŚWINIARY:
- przystanki autobusowe w Świniarach,
- wejścia do kościoła i na cmentarz,


NOWY DWÓR:
- przystanek autobusowy Nowy Dwór,
- wejście do kościoła,


SKRZYNICA:
- przystanek autobusowy Skrzynica,


KROBIELEWKO:
- przystanek autobusowy Krobielewko,
- wejście do Kościoła,
- wejście na cmentarz,

WIEJCE:

- przystanek autobusowy Wiejce,
- wejście do kościoła

Ponadto przypominamy o zamknięciu (zakaz korzystania) placów zabaw, siłowni plenerowych, parków, skwerów, promenady, bulwarów itd. Na terenie gminy będzie również można zobaczyć infrastrukturę oznaczoną naklejką NIE DEZYNFEKOWANO - NIE SIADAĆ/NIE DOTYKAĆ która ma nam wszystkim przypominać o występującym zagrożeniu. Mamy nadzieję, że skłoni to nas wszystkich do zachowania większej ostrożności.  

ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE,

ZOSTAŃ W DOMU,

CHROŃ SIEBIE – CHROŃ INNYCH!


KOLEJNE OBOSTRZENIA W WALCE Z KORONAWIRUSEM (31.03.2020r.)


INFORMACJA BURMISTRZA SKWIERZYNY (31.03.2020r.)

Poniżej przedstawiam Państwu informacje o wprowadzonych dzisiaj kolejnych ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w bankusą 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:

 • powrotu z zagranicy
 • kontaktu z zarażonym

– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Zawieszamy również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeślidziałasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Wprowadzamy także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.


PRZYPOMINAMY (30.03.2020r.)


INFORMACJE DLA SENIORÓW (26.03.2020r.)


NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM (25.03.2020)

W dniu 24 marca br. Minister Zdrowia wprowadził zmiany do rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dnia 20 marca 2020 r. Z tekstem dokumentu można zapoznać się tutaj: Will open in new windowhttp://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052201.pdf

Nowe zasady będą obowiązywać do dnia 11 kwietnia br. włącznie.

Poniżej przedstawiamy Państwu nowe zasady bezpieczeństwa. Więcej informacji, w tym odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na najczęściej zadawane pytania, znajdą Państwo tutaj:

Will open in new windowhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Ograniczenia w poruszaniu się

Do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Ograniczenia w transporcie zbiorowym

W środkach publicznego transportu zbiorowego tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Np. jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Całkowity zakaz zgromadzeń

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Ograniczenia dotyczące uroczystości religijnych

Do 11 kwietnia br. włącznie w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Ponadto w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Aktualne informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa można znaleźć m.in. tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/

W dalszym ciągu apelujemy do Państwa o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, w tym przede wszystkim unikanie niepotrzebnych wyjść z domu i kontaktów z innymi osobami. Istotą walkiz rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 jest ograniczanie bezpośrednich kontaktów do niezbędnego minimum - tego nie zrobi za nas państwo, o to musimy zadbać sami! W dzisiejszych czasach można łatwo przenieść kontakty do strefy online – porozmawiać poprzez aplikacje typu massenger, skype, what’s up, lub zwyczajnie zadzwonić.

Jest to moment, w którym każdy z nas powinien wykazać się odpowiedzialną postawą.

ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE,

ZOSTAŃ W DOMU,

CHROŃ SIEBIE – CHROŃ INNYCH!


BURMISTRZ SKWIERZYNY W RAIU ZACHÓD O SYTUACJI W GMINIE (24.03.2020r.)

Place zabaw, boiska i miejsca ogólnie dostępne zostały wyłączone i zamknięte, a pracownicy Urzędu Miejskiego w Skwierzynie zostali podzieleni na dwie grupy, nie zazębiające się - powiedział telefonicznie Radiu Zachód burmistrz - Lesław Hołownia.

Audycji można wysłuchać TUTAJ.


APEL BURMISTRZA SKWIERZYNY (23.03.2020r.)

Drodzy mieszkańcy Gminy Skwierzyna.

Obowiązujący w Polsce stan epidemii wiąże się z wieloma obywatelskimi obowiązkami, które mają za zadanie ochronić nas wszystkich przed dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zagrożenie epidemiologiczne dotyczy nas wszystkich, nawet tych, którzy nie zachorują. Nie wiemy kto może przenosić wirusa bezobjawowo, nie ma też osób, które byłyby całkowicie odporne. Każdy z nas może zachorować i nikt nie wie, jak będzie przebiegała choroba w jego przypadku.

Respektujmy wszystkie zalecenia specjalistów jakie otrzymujemy. Apeluję do Państwa o ograniczenie jakichkolwiek kontaktów do niezbędnego minimum. Niech każdemu z nas przyświeca teraz hasło: ZOSTAŃ W DOMU – ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE – CHROŃ SIEBIE I INNE OSOBY!  Zagrożenie pandemią minie za jakiś czas. Nie wiemy kiedy, ale każda epidemia kiedyś się skończy. Wiele zależy od nas samych, jak przetrwamy ten czas.

Gmina Skwierzyna podjęła już szereg działań profilaktycznych i informacyjnych. Zakupiliśmy między innymi płyny dezynfekcyjny dla jednostek organizacyjnych gminy (Urząd, Szkoły, Przedszkola, OPS, OSiR, SOK, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Parafia,), przeorganizowaliśmy funkcjonowanie tych jednostek, aby do minimum ograniczyć możliwość rozwoju wirusa. Jesteśmy również w stałym kontakcie ze skwierzyńskim szpitalem, któremu przekazaliśmy już ponad 500 szt. maseczek chirurgicznych oraz zakupiliśmy sprzęt medyczny do opieki nad pacjentami.

Poprosiłem również Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej o skoordynowanie akcji szycia maseczek ochronnych. Gorąco zachęcam wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w tę akcję o kontakt pod nr tel.  95 7 170 928.

Pragnę podziękować Wszystkim – Służbom, Personelowi Medycznemu,  Mieszkańcom za dotychczasowe zaangażowanie i dyscyplinę w zakresie przeciwdziałania i walki z zagrożeniem epidemiologicznym.

ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE,

ZOSTAŃ W DOMU,

CHROŃ SIEBIE – CHROŃ INNYCH!

Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia

 

 

 

 


ZASADY KWARANTANNY (18.03.2020r.)


KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (17.03.2020r.)

W trosce o Wasze i Waszych bliskich bezpieczeństwo Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podjął decyzję o zamknięciu do odwołania targowiska miejskiego (hala targowa) oraz placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Skwierzyna. Przypominamy o ograniczeniach w dostępie do urzędów i instytucji na terenie całej gminy (Urząd Miejski, SOK, OSiR, OPS, ZUK). Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, listownie, mailowo, ePUAP. Przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie zamontowana została skrzynka podawcza.

Ponadto przypominamy o zamknięciu Dziennego Domu „Senior-Wigor” oraz placówek oświatowych. Czas zamknięcia szkół, przedszkoli, klubów malucha to okres, który musimy maksymalnie wykorzystać do tego, aby uchronić się przed rozprzestrzenianiem wirusa. To nie jest czas ferii, ani wakacji, to jest czas, abyśmy w domu zabezpieczyli siebie, swoje rodziny, swoich najbliższych. Zwracamy się z apelem aby powstrzymać się w tym okresie od wszystkich niepotrzebnych spotkań, wyjazdów, aktywności, które mogą prowadzić do rozpowszechniania koronawirusa.

W tym szczególnym czasie zwróćmy uwagę na osoby starsze, samotne, schorowane. Zaopiekujmy się nimi, zróbmy zakupy. Pomóżmy sobie wzajemnie.

Dziękujemy Mieszkańcom Naszej Gminy za mobilizację, rozsądek, zaangażowanie. Prosimy o respektowanie wprowadzanych zakazów i ograniczeń oraz śledzenie wydawanych komunikatów.


WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW GMINY SKWIERZYNA (16.03.2020r.)

Przedstawiamy Państwu tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf

Apelujemy o bieżące monitorowanie komunikatów i zaleceń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wdrożenie ich do codziennego życia i prowadzonej działalności gospodarczej.

Aktualne informacje i komunikaty można znaleźć m.in. tutaj:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://gis.gov.pl/

Prosimy również o uważne sprawdzanie źródeł informacji, jakie do Państwa docierają. Znane są już pierwsze internetowe i smsowe oszustwa „na koronawirusa”. Internet jest pełen tzw. „fake newsów”, które mają zwiększyć nasz niepokój i skłonić nas do nieprzemyślanych zachowań. Ostrzeżmy przed tym swoich bliskich, zwłaszcza osoby starsze.


KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY (13.03.2020r.)

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu Miejskiego, od 16 marca br. zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów w biurach i referatach.

Sprawy bieżące będą załatwiane w formie listownej, telefonicznej, e-mail’owej oraz ePUAP:

Urząd Stanu Cywilnego: 95 721 65 21, e-mail: uscatskwierzyna [dot] pl

Sekretariat burmistrza: 95 721 65 11, e-mail: sekretariatatskwierzyna [dot] pl

Zarządzanie kryzysowe: 95 721 65 17, e-mail: ocatskwierzyna [dot] pl

Biuro Obsługi Klienta: 95 721 65 10, e-mail: bokatskwierzyna [dot] pl

Biuro Rady Miejskiej: 95 721 65 16, e-mail: biuro-radyatskwierzyna [dot] pl

Referat Organizacyjny: 95 721 65 23, 95 721 65 43, e-mail: kontrola-umigatskwierzyna [dot] pl

Referat Inwestycji, Drogownictwa i Melioracji: 95 721 65 47, 95 721 65 32, e-mail: budownictwoatskwierzyna [dot] pl

Referat Spraw Społecznych: 95 721 65 31, 95 721 65 30, e-mail: kierownik-rssatskwierzyna [dot] pl

Referat Komunalny i Ochrony Środowiska: 95 721 65 35, 95 721 65 34, e-mail: rkatskwierzyna [dot] pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego: 95 721 65 33, 95 721 65 36, e-mail: j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 95 721 65 19, 95 721 65 12, e-mail: podatki-umigatskwierzyna [dot] pl

Referat Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych: 95 721 65 49, 95 721 65 14, e-mail: m [dot] strzelczykatskwierzyna [dot] pl

Informujemy, że przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie będzie umieszczona skrzynka na listy.


WAŻNA INFORMACJA (09.03.2020r.)

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa COVID - 19, Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia zalecił Kierownikowi Dziennego Domu „Senior - Wigor” zamknąć placówkę do odwołania.

Ponadto realizując postanowienia spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych dostarczono do gminnych placówek m.in.:

- płyn do dezynfekcji powierzchni - 255 l

- płyn do dezynfekcji rąk - 150 l

- dozowniki - 200 szt.

- mydło antybakteryjne - 30 l

- termometry bezdotykowe - 7 szt.

- rękawiczki jednorazowe - 10 opakowań

- ochraniacze jednorazowe na obuwie - 100 szt.

Dodatkowo zamówione zostały:

- termometry bezdotykowe - 5 szt.

- oczyszczacze powietrza - 9 szt.

- rękawiczki jednorazowe - 5 opakowań

- butelka z pompką - 100 szt.

- mydła antybakteryjne - 40 x 5 l

- płyn do dezynfekcji rąk - 44 x 5 l

- płyny do dezynfekcji powierzchni - 30 x 5 l

- kombinezony jednorazowe - 50 szt.

Zgodnie z zaleceniem wydanym 03.03.2020r. jednostkom organizacyjnym gminy, Burmistrz Skwierzyny polecił nie organizowanie wydarzeń zbiorowych a także bezwzględne przestrzeganie zasad higieny do odwołania.


SPOTKANIE Z DYREKTORAMI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WS. kORONAWIRUSA (28.02.2020r.)

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia spotkał się w Urzędzie Miejskim z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy ws. koronawirusa.

Spotkanie miało charakter informacyjny, a jego głównym tematem było omówienie obowiązujących procedur w związku z ewentualnymi zachorowaniami na terenie Gminy Skwierzyna.


 


 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Skwierzyny NR 0050.53.2020 z dnia 22 maja 2020 roku od najbliższego poniedziałku otwarte zostają dla stowarzyszeń i klubów sportowych  hale sportowe
i rekreacyjne stanowiące własność Gminy Skwierzyna, wg. wytycznych wskazanych przez Ministerstwo Sportu (https://www.gov.pl/web/sport/rusza-iii-etap-odmrazania-polskiego-sportu), tj. między innymi:

Limity osób, które będą mogły jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni.

Powierzchnia

Liczba osób korzystających

Liczba trenerów

do 300 m²

12

1

od 301 m² do 800 m²

16

2

od 801 m² do 1000m²

24

2

powyżej 1000m²

32

3

 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych będą obowiązywać zasady takie jak:

 • weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt (zarządca),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć.