ORANGE POLSKA PODŁĄCZYŁ W SKWIERZYNIE PIERWSZE SZKOŁY DO ŚWIATŁOWODOWEGO INTERNETU

19.06.2018

19 czerwca br. w Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie odbyła się konferencja zorganizowana przez Burmistrza Skwierzyny oraz firmę Orange Polska.

Konferencja odbyła się z okazji podłączenia przez Orange Polska na terenie naszej gminy pierwszych szkół w Polsce – Zespołu Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Edukacyjnego do sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W auli ZST równolegle zorganizowano warsztaty multimedialne dla dzieci i młodzieży ze skwierzyńskich szkół pokazujące nowoczesne środki komunikacyjne, zastosowanie techniki światłowodowej itp.

Dzięki tej inwestycji, której wartość szacowana jest na kwotę ok. 2 mln zł w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) znajdą się wkrótce wszystkie szkoły gminne.

Szkoły te oprócz dostępu do internetu o przepływności co najmniej 100 Mb/s, otrzymają także materiały edukacyjne wspierające kształcenie umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży.

Ponadto projekt Orange Polska przewiduje też doprowadzenie sieci światłowodowej do ok. 900 gospodarstw domowych na terenie  całej gminy.

Prace we wszystkich tych szkołach powinny zakończyć się w lutym przyszłego roku.