OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SZACOWANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ PRZYMROZKI WIOSENNE

29.05.2020

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozki wiosenne, informuję, iż poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wielkości szkód  w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie  do dnia 10 czerwca  2020 r.  - pok. nr 4.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres gospodarstwa, powierzchnia upraw ogółem w gospodarstwie, powierzchnia działek rolnych i rodzaj uprawy dotkniętej klęską, zwierzęta stany średnio roczne, nr polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych i budynków, tel. kontaktowy – wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie  pok. nr 4 i 29 lub  na stronie internetowej: www.skwierzyna.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (95) 721 65 35.

Do podania należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych składanego do ARiMR na rok 2020.

Pobierz:

- wniosek