NOWE WYPOSAŻENIE PRACOWNI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SKWIERZYNIE

31.01.2019

Gmina Skwierzyna w ramach umowy na realizację projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie”, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej, zakupiła nowe  wyposażenie oraz  sprzęt dydaktyczny  optymalizujący proces kształcenia zawodowego w zawodach: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Kierowca mechanik, Mechanik pojazdów samochodowych.

Zakupiono trzy samochody trenażowe oraz podnośniki nożycowe diagnostyczne.