25- LECIE FUNDACJI "SERCE NA DŁONI"

28.11.2017

W Skwierzyńskim Ośrodku Kultury odbył się Jubileusz 25- lecia Fundacji „Serce na dłoni”.  W ciągu wieloletniej pracy wolontariusze tej organizacji pomogli kilkuset potrzebującym osobom. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skwierzynie - Zofia Zawłocka oraz zaproszeni goście.

- Naszym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom, mieszkańcom województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, które z powodu ubóstwa, choroby, kalectwa lub tragicznych zdarzeń losowych znalazły się trudnej kryzysowej sytuacji  życiowej - powiedziała podczas swojego wystąpienia Ewa Zdrowowicz - Kulik.

Aktywność społeczna Fundacji w Skwierzynie to liczne akcje charytatywne i znacząca pomoc dla niepełnosprawnych i chorych mieszkańców - głównie dzieci oraz edukacja młodzieży gimnazjalnej. Wraz z Fundacją „Serce na dłoni” zorganizowała w gminie:

- Mecz piłkarski „Gramy dla Michała”

- Akcję charytatywną „Wiosłujemy dla Milenki”

- Koncerty charytatywne „dla Tomka”

- Akcję charytatywną „Oczy dla Ani”

- Charytatywne maratony zumby dla chorych dzieci

Prezes Fundacji „Serce na dłoni” - Ewa Zdrowowicz - Kulik finansowo wspiera skwierzyńskie instytucje w działaniach na rzecz niepełnosprawnych. Zadbała o poprawę warunków nauki niepełnosprawnych uczniów w Przedszkolu Integracyjnym i szkołach w Skwierzynie, Murzynowie oraz Trzebiszewie. Wspólnie z Gminą zakupiła busa do przewozu osób niepełnosprawnych do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie.

Za swoje zasługi na rzecz mieszkańców Gminy Skwierzyna Ewa Zdrowowicz - Kulik została uhonorowana tytułem „Honorowy Obywatel Skwierzyny”.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia złożył na ręce Prezes Fundacji gratulacje z okazji Jubileuszu organizacji oraz podziękował za wsparcie samorządu i mieszkańców, którzy tej pomocy potrzebują.