SESJA INAUGURACYJNA IV KADENCJI MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W SKWIERZYNIE

02.07.2024

02.07.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyła się I Sesja Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji na lata 2024 – 2029. Otwarcia posiedzenia dokonał radny senior – Henryk Bogucki. Burmistrz Skwierzyny Wojciech Kowalewski serdecznie powitał zebranych, a następnie wręczył nominacje nowo wybranym Radnym Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji.

W skład Miejskiej Rady Seniorów na IV kadencję powołani zostali:

  • Jolanta Brzezińska
  • Leonia Kubaszewska
  • Małgorzata Wawrzyniak
  • Włodzimierz Idzior
  • Józefa Kotwicka
  • Henryk Bogucki
  • Wanda Cieciura
  • Sławomir Skorupa
  • Włodzimierz Szopinski
  • Maria Sawicka - Topolska

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie nowo powołanej Rady wyłonili komisję skrutacyjną z przewodniczącącym komisji – Sławomirem Skorupą oraz członkami komisji – Jolantą Brzezińską i Małgorzatą Wawrzyniak.

Przewodniczącym Rady Seniorów został Włodzimierz Szopinski, zastępcą przewodniczącego – Leonia Kubaszewska zaś sekretarzem wybrano Marię Sawicką - Topolską.

W spotkaniu Miejskiej Rady Seniorów udział wzięli również: Zastępca Burmistrza Zbigniew Moraczyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Stefańska, Sekretarz Gminy Bożena Kaśków, pełnomocnik ds. senioralnych Maciej Zawidzki, Kierownik OPS Anna Zabielska oraz Prezes UTW Tadeusz Przybyłka. Burmistrz Skwierzyny Wojciech Kowalewski w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną rolę w odniesieniu nie tylko do środowiska seniorów ale dla całego samorządu pełni powołana Rada.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 30  lipca 2024 roku o godz. 12:00.