POWITANIE NOWEJ ZMIANY WOJSK AMERYKAŃSKICH W SKWIERZYNIE

27.06.2024

26.06.2024 roku Burmistrz Skwierzyny Wojciech Kowalewski spotkał się z LTC Lucas – Dowódcą nowej zmiany stacjonujących w Skwierzynie wojsk armii Stanów Zjednoczonych. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy oraz rozmowy o dalszych wspólnych działaniach już z kolejną zmianą żołnierzy amerykańskich.

W spotkaniu uczestniczyli również: Podoficer - CSM Cox, MAJ Johnson , CPT Bynum, LT Mullaney.