INFORMACJA U UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

23.11.2022
Gmina Skwierzyna w 2022 roku uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. Usuwanie azbestu w Gminie Skwierzyna  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  w formie dotacji w kwocie  10.489,63 zł . W ramach zadania z 9 nieruchomości usunięto łącznie 23,12 ton wyrobów zawierających azbest.
Dotacja udzielona  została na zadanie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości  zlokalizowanych na terenie Gminy Skwierzyna .
Realizacja Programu nie obejmowała  kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi.
 
Wykonawcą prac była firma Logistyka Odpadów - Realizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej .
 
Szczegółowych informacji w zakesie realizacji zadania  udzielają pracownicy referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skwierzynie p. 29, tel. (95) 7216 535.
 

CZYM JEST AZBEST ? JAKI MA WPŁYW NA NASZE ZDROWIE ?

AZBEST  jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli naturalnie występujących w przyrodzie. 
 Azbest jest znany i wykorzystywany przez człowieka od tysiącleci, ale surowcem powszechnie stosowanym stał się dopiero w XX wieku.
 Azbest posiada wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne. Jest niemal niezniszczalnym tworzywem o wielu zaletach:
  •   odporność na działanie bardzo wysokich temperatur (temperatura rozkładu i topnienia najbardziej popularnego azbestu białego - chryzotylu - wynosi 1500-1550 °C), działanie mrozu, kwasów, substancji żrących,
  • dźwiękochłonność,
  • elastyczność,
  • wytrzymałość na rozciąganie,
  • niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne,
  • łatwość łączenia się z innymi materiałami takim jak tworzywa sztuczne, cement.

Więcej informrmacji o azbescie TUTAJ