KONFERENCJA – FORMY WYKORZYSTANIA FOLKLORU REGIONALNEGO W PROMOWANIU TURYSTYKI W GMINIE SKWIERZYNA.

24.11.2022

W sobotę 19 listopada w Parku Ryb odbyła się konferencja na temat wykorzystania folkloru regionalnego do promowania turystyki w Gminie Skwierzyna.

Założenia konferencji były następujące:

  1. Zapoznanie uczestników z charakterem regionu Ziemi Lubuskiej;
  2. Charakterystyka powojennej ludności Skwierzyny;
  3. Zapoznanie z założeniami referatu dr Magdaleny Pokrzyńskiej pt.: Kultura regionalna w Polsce zachodniej – kontynuacja i kreacja (wstępny zarys na przykładzie ziemi lubuskiej)
  4. Wypracowanie w trakcie dyskusji, propozycji wspólnych działań, które mogłyby się stać atrakcją turystyczną w Gminie Skwierzyna

Konferencja zakończyła się degustacją potraw regionalnych przygotowanych przez stowarzyszenia i grupy społeczne naszego regionu.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

Burmistrz Skwierzyny Pan Lesław Hołownia, Dyrektor Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury Pan Maciej Zawidzki, Redaktor Radia „Zachód” Donat Linkowski, znawczyni regionu ziemi lubuskiej Pani Helena Wilgocka – Kwiatkowska.

Uczestnikami konferencji byli członkowie Stowarzyszenia Zespołu Jarzębina, Stowarzyszenia Świniary – Wieś między Wartą a Puszcza, Koła Gospodyń Wiejskich w Murzynowie i organizatorzy Stowarzyszenie Miłośników Zespołu OBRZANIE ze Skwierzyny.

W trakcie bardzo ciekawych wystąpień udało się wypracować zarys propozycji promowania regionu Gminy Skwierzyna co mamy nadzieje znajdzie swoje odzwierciedlenie w kalendarzu imprez jakie są planowane w przyszły roku i, że staną się one cykliczne, a co za tym idzie staną się atrakcją turystyczną naszej Gminy. W trakcie trwania konferencji redaktor Donat Linkowski przeprowadził szereg wywiadów z uczestnikami konferencji, które zostaną wykorzystane do stworzenia audycji radiowej w Radio „Zachód” w programie „Ziemia i pieśń”. O terminie emisji audycji poinformujemy na stronie stowarzyszenia na Facebooku.

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu OBRZANIE dziękuje Burmistrzowi Skwierzyny za objęcie patronatem honorowym Konferencji i bardzo cenne uwagi, które mogą posłużyć do opracowania planów działalności stowarzyszeń i grup społecznie-użytecznych, w przyszłych latach. Dziękuję również wszystkim uczestnikom konferencji za bardzo aktywny udział oraz cenne uwagi i inicjatywy. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować prace konsultacyjne i wspólnie realizować różne wydarzenia kulturalne w naszej gminie.

Opracowała: Maria Materna