POPRAWA DOSTĘPNOŚCI W GMINIE SKWIERZYNA

22.11.2022

15 listopada 2022 r. została zawarta umowa o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjentem grantu jest Gmina Skwierzyna, a wydarzenie to jest konsekwencją wniosku, jaki został złożony wiosną przez Burmistrza Lesława Hołownię - w ramach konkursu.

Pozyskaliśmy 100 000 zł z przeznaczeniem na poprawę dostępności Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. Realizacja grantu wpłynie wprost na niwelowanie różnic w dostępie do infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Efekt ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez dostawę i montaż platformy schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. Dostęp do urządzenia będzie się odbywał poprzez drzwi wejściowe (tylne - zewnętrzne), które w ramach środków grantu zostaną dostarczone i zamontowane w obiekcie.

Powyższe usprawnienia są zaplanowane do wprowadzenia w pierwszej połowie 2023 r.