ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

21.11.2022

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
prosimy przyjąć serdeczne podziękowania
za wysiłek i trud wkładany w codzienną pracę
i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Praca na rzecz drugiego człowieka,
w celu poprawy, a nawet zmiany jego sytuacji życiowej,
to bardzo trudne zadanie i dlatego tylko profesjonalista,
jakim jest pracownik socjalny,
może dać nadzieję na godne życie
i pomóc dostrzec sens codziennych zmagań.

Pracownikom:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie,
Dziennego Domu Pobytu Senior – Wigor,
Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie,
Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem raźniej”,
Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie


   życzymy dalszej efektywnej współpracy
w realizacji wspólnych planów i zamierzeń
w zakresie pomocy społecznej,
wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej - Zygmunt Kadłubiski
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Skwierzynie