LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2021-2027 STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA

15.09.2022

W dniu 14 września 2022 r. w tut. Urzędzie Miejskim odbyły się konsultacje zorganizowane przez Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska. Wydarzenie to było jednym z cyklu spotkań przeprowadzanych w każdej z 10 gmin należących do Stowarzyszenia.

Spotkanie zainaugurowane przez zastępcę burmistrza Pana Wojciecha Kowalewskiego poprowadziła Pani Joanna Bagińska – Prezes Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Skwierzyna tj. Pan Wojciech Kudliński – Wicedyrektor Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie, Pan Maciej Suchomski – Prezes Stowarzyszenia „ Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą”, Pani Walentyna Sposób – Sekretarz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Lema , Pan Jakub Nawrot – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pani Anna Zabielska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,  Pani Agata Smoleń – Kierownik Dziennego Domu „Senior Wigor”, Pan Mirosław Galik – Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. , Pan Maciej Głogowski – Prezes Skwierzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Pani Ewa Adamiec – Kierownik Klubu Dziecięcego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Podczas spotkania omówione zostały kierunki działania Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska w zakresie możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców gmin członkowskich należących do Stowarzyszenia.

Projekty i działania zgłaszane przez przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Skwierzyna zostaną wzięte pod uwagę w tworzeniu strategicznego dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027.

 Na podstawie przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju będzie możliwe staranie się o dofinansowanie zadań wspierających rozwój Gminy Skwierzyna i jej mieszkańców.