INFORMACJA BURMISTRZA SKWIERZYNY – BUDYNEK KOMUNALNY PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ

25.09.2020

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi opłat czynszowych w budynku komunalnym przy ulicy Grunwaldzkiej w Skwierzynie uprzejmie informuję:
1. Stawka opłaty czynszowej w w/w budynku przyjęta na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w 2020 r. wynosi 7,77 zł/m2 a więc w mieszkaniu:
a/  o powierzchni 40 m2 będzie to kwota 310,80 zł
b/ o powierzchni 60 m2 będzie to kwota 466,20 zł

2. Najemca lokalu w w/w budynku będzie zobowiązany do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 5-krotnego czynszu a więc w przypadku mieszkania:
a/  o powierzchni 40 m2 będzie to kwota 1 554 zł
b/ o powierzchni 60 m2 będzie to kwota 2 331 zł

3, W razie zwolnienia mieszkania przez najemcę kaucja zabezpieczająca  jest zwracana   w zwaloryzowanej wysokości czyli  w wysokości  czynszu w miesiącu, w którym lokal jest zwalniany.

                                                                                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                                                                           Burmistrz Skwierzyny

                                                                                                                                                                                                            (-)

                                                                                                                                                                                                 Lesław Hołownia