DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO I POTRZEBY SKWIERZYŃSKICH SENIORÓW

24.06.2020

Zgodnie z decyzją burmistrza Skwierzyny z dnia 23.06.2020 roku, od 1 lipca nastąpi wznowienie działalności i kontynuacja świadczenia dodatkowych usług także w siedzibie Dziennego Domu.

Pomimo szczególnej sytuacji związanej z pandemią koronowirusa i czasowego zawieszenia ogólnodostępnej działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Skwierzynie, przez cały czas prowadzone są alternatywne formy wsparcia seniorów. Pracownicy Dziennego Domu odwiedzają podopiecznych w ich domach, robią zakupy, dotrzymują towarzystwa, pomagają w czynnościach dnia codziennego. Co najmniej 30 osób każdego dnia korzysta ze specjalistycznego wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Z seniorami pracują opiekunki, terapeuta i rehabilitant. Dostarczane są także posiłki do domów.

Przywracanie bezpośredniego dostępu do poszczególnych usług będzie odbywało się stopniowo z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności, wynikających ze specyfiki obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Planowane działania podejmowane będą w reżimie sanitarnym z uwzględnieniem specjalnie opracowanych zasad organizacyjnych.

Zalecenia kierownika Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Skwierzynie, dotyczące świadczenia usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla seniorów będących uczestnikami Dziennego Domu:

1. Seniorzy zostaną podzieleni na cztery 10-osobowe grupy A,B,C i D.
2. Grupa A będzie odwiedzała Dom w poniedziałki, środy i piątki od godz. 9:00 do 11:00,
    Grupa B w tych samych dniach w godzinach od 11:30 do 13:30,
    Grupa C zostanie poinformowana o możliwości spotkania we wtorki i czwartki od godz. 9:00 do 11:00,
    Grupa D w tych samych dniach od godz. 11:30 do 13:30.
3. Spotkania grupowe będą odbywały się wyłącznie w ogrodzie przy sprzyjającej pogodzie.
4. Każdy senior bezwzględnie musi być zaopatrzony w maseczkę bądź chustę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki.
5. Po przybyciu do placówki każda osoba musi zdezynfekować ręce oraz poddać się pomiarowi temperatury.
6. Personel Domu będzie czuwał nad zachowaniem co najmniej 2 metrowych odstępów pomiędzy seniorami.
7. Każdorazowe skorzystanie z pomieszczenia kuchni bądź toalety będzie odbywało się pojedynczo w asyście opiekunki, która będzie dbała o zachowanie zasad higieny i dezynfekcji. Miejsca i przedmioty dotykane przez seniora będą na bieżąco poddawane dezynfekcji.
8. W wyznaczonych pomieszczeniach Domu w wybrane dni tygodnia usługi będzie świadczył rehabilitant, pielęgniarka oraz terapeuta zajęciowy.
9. Seniorzy będą mogli skorzystać z usług specjalistycznych wyłącznie indywidualnie w wyznaczonym przez każdego specjalistę terminie.
10. W budynku nie mogą odbywać się żadne zajęcia oraz treningi grupowe.
11. Rezygnuje się z organizacji wszelkich zajęć kulinarnych.
12. Jedyną formą zajęć grupowych będzie prowadzona przez rehabilitanta gimnastyka na świeżym powietrzu w małych 5-10 osobowych grupach z zachowaniem odpowiednich odległości.
13. Każdego dnia pomiędzy spotkaniem grup A i B oraz C i D przewidziana została półgodzinna przerwa podczas której nastąpi swobodna wymiana grup. W tym czasie personel Domu  przeprowadzi dezynfekcję stołów, krzeseł, ławek oraz urządzeń siłowni plenerowej.
14. stnieje możliwość zorganizowania dowozów na indywidualnie umówione treningi z poszczególnymi specjalistami dla seniorów nie mających możliwości samodzielnego dotarcia do placówki.
15. W celu uniknięcia grupowego korzystania z posiłku, w dalszym ciągu obiady będą dowożone chętnym seniorom do domów.