GMINA SKWIERZYNA W RAMACH DWÓCH PROJEKTÓW POZYSKAŁA GRANTY NA ZAKUP LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GMINNYCH

29.05.2020

Projekty grantowe „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła+” są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy mają służyć możliwości uczestniczenia w tzw. kształceniu na odległość grupie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.

Dzięki przyznanym środkom w wysokości ok. 70 000 zł (projekt „Zdalna Szkoła”) i ok. 75 000 zł (projekt Zdalna Szkoła+), do gminnych szkół już wkrótce trafi  sprzęt zaspokajający potrzeby 58 uczniów, w tym co najmniej 12 uczniów z rodzin wielodzietnych. Program w 100% jest finansowany z funduszy unijnych.

Obecnie wybrano w drodze zamówienia publicznego dostawcę sprzętu. Po jego dostarczeniu do Urzędu Miejskiego laptopy zostaną przekazane przez Burmistrza Skwierzyny dyrektorom szkół gminnych, którzy wypożyczą je najbardziej potrzebującym uczniom zgodnie z przyjętymi w danej placówce kryteriami.

Działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” i dotyczą projektów grantowych pn.:

1/ zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

2/ zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej