CZYSTE POWIETRZE 2020. ZMIANY I NOWE ZASADY W PROGRAMIE OD MAJA 2020 ROKU

18.05.2020

Zmiany i nowe zasady w programie "Czyste Powietrze" od 15 maja 2020. Dzięki nim otrzymanie dofinansowania na wymianę pieców i termomodernizacji domów jednorodzinnych będzie prostsze. Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

 

Czyste Powietrze. Od 15 maja – podstawowy poziom dofinansowania

Nabór wniosków o dofinansowanie z Czystego Powietrza na nowych zasadach rozpoczął  się 15 maja 2020 roku.

  • Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł.
  • Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł.
  • Jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020.

Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Czyste Powietrze. Dla kogo ten program?

Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wsparcie jest przeznaczone na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

  • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,

Wnioski o dofinansowanie można składać:

  • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  • poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu lub na stronie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, tel. 68 419-69-00,