Gmina w liczbach

Położenie geograficzne: 52° 36’ N 15° 30’ E

Powierzchnia miasta: 3.569 ha
Powierzchnia gminy: 28.544 ha

Rodzaj powierzchni gminy:
•    użytki rolne: 22%
•    lasy i grunty leśne: 69%
•    pozostałe grunty: 9%

Ogólna liczba ludności: 12.434
•    mieszkańcy miasta: 9.998
•    mieszkańcy wsi: 2.636
•    kobiety: 6.399
•    mężczyźni: 6.035

Zaludnienie: ok. 44 osoby na 1 km²

Liczba sołectw: 7
•    Dobrojewo: 89 mieszkańców
•    Gościnowo: 347 mieszkańców
•    Krobielewko: 169 mieszkańców
•    Murzynowo: 845 mieszkańców
•    Świniary: 443 mieszkańców
•    Trzebiszewo: 675 mieszkańców
•    Wiejce: 68 mieszkańców

Numer kierunkowy: 95

Kod pocztowy: 66-440

Stan na dzień: 07.03.2018r.