ZGŁASZANIE SZKÓD W ZWIĄZKU Z NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI

13.06.2018

 W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Skwierzyna  niekorzystnego zjawiska atmosferycznego –  gradu i suszy, informuję, iż poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wielkości szkód wyrządzonych przez grad i  suszę w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie  do dnia 22 czerwca 2018 r  – BOK  pok. nr 4.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres gospodarstwa, powierzchnię upraw ogółem w gospodarstwie, powierzchnię działek rolnych  i rodzaj uprawy dotkniętej klęską, nr polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych i budynków, NIP, PESEL, tel. kontaktowy .

Do podania należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych składanego do ARiMR.

Burmistrz Skwierzyny
 Lesław Hołownia

Do pobrania: