ZAWIADOMIENIE O LV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

10.08.2018

Informuję, że w dniu  14 sierpnia   2018 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/343/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
  6. Zamknięcie obrad.

 

   Przewodnicząca Rady Miejskiej

            (-) Zofia Zawłocka

 

 

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ.